Oruçlu iken diş dolgusu yaptırmak orucu bozar mı?

Soru

Malumunuz ramazan ayına girdik oruçlu iken diş doldusu yaptırdım oruçlu olduğumu bile bile şimdi benim orucum bozulmuş mudur?


Cevap

Değerli Kardeşimiz;
Eğer midenize su veya kan gibi bir sıvı gitmemişse orucunuz bozulmaz ancak bir sıvı gitmişse bozulur ve bir gün kaza orucu gerekir Dolgu yaptırırken uyuşturucu iğne yapılmışsa bu oruca zarar vermez
İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir Ağrıyı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar Hastaya serum veya kan verilmesi de, aynı hükme tabidir


Oruçlu Kimsenin Dişlerini Tedavi Ettirmesi Orucu Bozar mı?
Oruçlu bir kimsenin morfinli veya morfinsiz olarak dişlerini tedavi ettirmesi veya çektirmesi orucu bozmaz Ancak tedavi esnasında, kan veya tedavide kullanılan maddelerden herhangi bir şeyin yutulması orucu bozar


Selam ve dua ile
Sorularla İslamiyet