Ebû Katâde radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arefe günü tutulan orucun fazileti soruldu; o da:
"Geçmiş bir yılın ve gelecek bir yılın günahlarına kefâret olur" buyurdu

Müslim, Sıyâm 196, 197 Ayrıca bk Ebû Dâvûd, Savm 54; Tirmizî, Savm 48; İbni Mâce, Sıyâm 40

Bu on günün hayrından mahrum olan kimseye yazıklar olsun! Bilhassa dokuzuncu [Arefe] günü oruçla geçirmelidir! Onda o kadar çok hayır vardır ki, saymakla bitmez [T Gafilin]

Zilhiccenin ilk on günü fazilette bin güne, Arefe günü ise, on bin güne eşittir [Beyhekî]

AREFE GÜNÜNDE VE MUHARREM AYI'NIN DOKUZ VE ONUNCU GÜNÜNDE TUTULAN ORUÇLAR
"Ebû Katâde radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arefe günü tutulan orucun fazileti soruldu; o da:
"Geçmiş bir yılın ve gelecek bir yılın günahlarına kefâret olur" buyurdu[1]

* (Fecr: 89/2)'deki on gün (Hac: 22/28 )'deki belirli günler (Bakara: 2/197)'deki sayılı günler Kurban bayramı ve teşrik günleri olarak da yorumlanmıştır Dolayısıyla bu günleri ibadetle ve oruçla geçiren kimseye geçmiş ve gelecek birer yıllık günahlarına kefaret olmaya yetecek kadar sevap ve rahmet verilir [2]

"İbni Abbâs radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem aşûre gününde oruç tuttu ve oruç tutmayı tavsiye etti"[3]

"Ebû Katâde radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e aşûre günü tutulan orucun kıymeti soruldu; o da:
"Geçmiş bir senenin günahlarına kefaret olur" buyurdu[4]

"İbni Abbâs radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Gelecek seneye kadar yaşayacak olursam, muharrem ayının dokuzuncu günü oruç tutarım"[5]

Peygamberimiz buyuruyor ki: "Kim Aşure günü Müslümanlardan on kişiye selam verirse, bütün müminlere selam vermiş olur" [6]

Peygamberimiz buyuruyor ki: "Kim Aşure günü zerre kadar bir sadaka verirse, Allah ona Uhud dağı kadar sevap verir, o sevabı kıyamet günü mizanında bulur" [7]

Bu ayda istiğfar etmeyi çoğaltmak tavsiye olunmaktadır [8]

* Yahudilerin aşure günü oruç tuttukları kendisine haber verilince Rasûlullah (sav) onlara benzememek için bir gün öncesinden tutmaya niyetlenmiştir Onlara benzememek için aşureden bir gün önce veya bir gün sonrasıyla tutmak (9-10 veya 10-11 veya 9-10-11) uygun olur[9]
________________________________________
[1] Müslim, Sıyâm 196, 197 Ayrıca bk Ebû Dâvûd, Savm 54; Tirmizî, Savm 48; İbni Mâce, Sıyâm 40
[2] Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu's-Salihin Tercümesi: 365
[3] Buhârî, Savm 69; Müslim, Sıyâm 127, 128
[4] Müslim, Sıyâm 197 Ayrıca bk Ebû Dâvûd, Savm 54; Tirmizî, Savm 48; İbni Mâce, Sıyâm 40
[5] Müslim, Sıyâm 134 Ayrıca bk İbni Mâce, Sıyâm 41
[6]- [7] Mecma-ul Adab
[8] Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu's-Salihin Tercümesi: 365
[8] "Mübarek Gün ve Gecelerde Yapılması Tavsiye Edilen Dua ve İbadetler" Fazilet Neşriyat