Eşekli Ninni Eşek Senin Ağzınla Fırın Mı Yapayım Fırınlı Dağlar Sümbüllü Bağlar Ben Nerde Kalayım Oy Eşek Senin Burnunla Çeşme Mi Yapayım Çeşmeli Dağlar Sümbüllü Bağlar Ben Nerde Kalayım Oy Eşek Senin Kuyruğunla Kamçı Mı Yapayım Kamçılı Dağlar Sümbüllü Bağlar Ben Nerde Kalayım Oy Eşek Senin Gözünle Fincan Mı Yapayım Fincanlı Dağlar Sümbüllü Bağlar Ben Nerde Kalayım Oy