Gel dayısı ayısı Gel emmisi gel emmisi Beş eşşekli kel emmisi Evvele yavruma ninni Ninni de benim yavruma Gel dayısı gel dayısı Altı arap atlı bey dayısı Evvele yavruma ninni Ninni de benim yavruma