Nenni oğlum Oklavam ekmek dolalı Yumak yumağa ulalı Beyaz döşlüğü yamalı Nenni oğlum nenni nenni!