Elime aldım kelebi Elime aldım kelebi Dolaştım Şam'ı Halep'i Çorum'da yatan Elvan Çelebi O da sana himmet etsin Allah sana ömür versin ninni