Çamlıbel'den Çıktım Yayan Çamlıbel'den Çıktım Yayan Dayan Ey Dizlerim Dayan Kardaş Atlı Bacı Yayan Nenni Nenni, Nenni Nenni Nenni Nenni, Nenni Bebek Oy Bebeğimin Beşiği Çamdan Yuvarlandı Düştü Damdan Bey Babası Gelir Şamdan Nenni Nenni, Nenni Nenni Nenni Nenni, Nenni Bebek Oy Bebeğimin Beşiği Bakır Yerinden Kalkmıyor Ağır Ben Sallarım Takır Takır Nenni Nenni, Nenni Nenni Nenni Nenni, Nenni Bebek Oy