Sende uyu sende uyu karakollar mı kuruldu kelepçeler mi vuruldu bak bu günde akşam oldu sende uyu sende uyu nınınınınınınınınınının sende uyu güzel çocuk sende uyu minik çocuk haydi güle güle çocuk sende uyu tatlı çocuk nınınınınnınınınınınını ninni yavruma ninni