Mimar Sinan'ın Başarısı Osmanlı Devleti'nin en parlak olduğu dönemdir Kanunî Sultan Süleyman, başkent İstanbul'a devletin gücü ile eşdeğerde bir cami yapılmasını istiyordu Bu iş için Mimar Sinan'ı görevlendirdi Caminin temel atma merasimine padişah, vezirler ve devletin bütün ileri gelenleri katıldılar Temele ilk taşı devrin Şeyhülislâm'ı Ebussuud Efendi koydu Tören bittikten sonra Kanunî, Mimar Sinan'a bir gümüş para uzatarak yüzüne sert bir şekilde baktı Mimar Sinan da bu emaneti alıp öperek koynunda sakladı Bu büyük caminin inşaatı tam yedi yıl dört ay sürdü Bu süre içinde günümüzün para değeriyle 400000000 dolar harcandı İnşaat bittiğinde açılış merasimi yapıldı


Caminin ana kapısını bizzat Mimar Sinan açtı Ardından padişah, kapıdan içeri girerken yedi yıl önce almış olduğu gümüş parayı ona verdi Kanunî, bu gümüş parayı eline alarak camiyi dolaştı Mihrabı, kubbeyi, sütunları ve duvarları inceledi Daha sonra devletin bütün ileri gelenleriyle birlikte camide ilk namaz kılındı Kanûnî, kapıdan çıkarken Mimar Sinan'a gümüş parayı verirken tebessüm ediyordu Açılış merasiminden sonra çırakları Mimar Sinan'a merak içinde bu olayın sebebini sordular Koca Sinan onlara şu cevabı verdi: - Padişahımız temel atılırken bana o gümüş parayı verip yüzüme sertçe bakmıştı Demek istemişti ki: "Yapacağın camide bu gümüş para kadar hata olmasın" Caminin yapımını bitirdiğimizde gümüş parayı ona verdim Her tarafı dolaşıp gerçekten caminin yapısında o gümüş para kadar kusur bulamadılar Bundan son derece memnun olup gülümseyerek bana o parayı geri verdiler İşte benim için de bu büyük bir ödül oldu Eserimin beğenilmesi çok hoşuma gitti