Öyle Bir Devir Ki! Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra yerine oğlu İkinci Selim geçmişti Artık Osmanlı İmparatorluğu dünyanın en güçlü devletiydi ve hiç bir devlet, hiç bir güç onunla başedemiyordu İkinci Selim ilk büyük icraat olarak Kıbrıs'ın fethini gerçekleştirdi Lala Mustafa Paşa komutasındaki ordularımız 1570 yılında, Venediklilerin elinde bulunan Kıbrıs'ı almayı başardılar Artık Akdeniz büyük ölçüde kontrolumuz altına girmişti Ancak nevar ki, Kıbrıs bozgunu haçlıları yeniden birleştirdi İspanya Kralı, Venedik Doç'u ve Paşa aralarında anlaştılar Büyük bir donanma hazırlandı Bu arada Osmanlı donanması, ağırlık Ege'deki İnebahtı Limanı'nda olmak üzere çeşitli limanlara dağılmış durumdaydı İnebahtı'da bulunan donanma gafil avlandı ve burada büyük bir bozguna uğradık Özellikle Preveze ve Cerbe zaferleriyle denizlerde ezici bir üstünlük sağladığımız sırada gelen bu yenilgi gerçekten çok üzücüydü Ancak, dünyanın en güçlü devleti böyle küçük sarsıntılardan etkilenecek değildi


Nitekim, donanmanın daha büyük ve güçlü olarak yeni baştan kurulması ve bu işin üç - dört aylık bir sürede tamamlanması için ferman çıkarıldı Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa bu konuda endişeliydi Endişelerini Baş Vezir Sokollu Mehmet Paşa'ya iletince şu cevabı aldı: "- Paşa hazretleri' Bu devletin kuvvet ve kudreti o derecededir ki, donanmanın bütün direkleri gümüşten, halatları ibrişimden ve yelkenleri dahi atlastan yapılmak ferman olunsa yeridir Hangi geminin malzemesi yetişmezse, gel benden al!" Bu arada Venedikliler sevinç içindeydiler Osmanlı donanması mahvolmuşken yapılacak bir barış andlaşmasından kârlı çıkacaklarını umuyorlardı Venedik elçisi hemen Sokullu Mehmed Paşa'yı ziyaret etti Osmanlıların bir barış görüşmesini kabul edip etmeyecekleri konusunda nabız yoklamak istiyordu Tecrübeli devlet adamı elçinin bu niyetini anlamakta gecikmedi ve ona şu tarihi cevabı verdi: "- Biz Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu kestik Siz ise donanmamızı yenmekle sakalımızı traş etmiş oldunuz Kesilen bir kol yerine gelmez ama traş edilen sakal eskisinden daha gür çıkar!" Geçen zaman Sokollu Mehmed Paşa'yı haklı çıkardı Dört ay gibi kısa bir zamanda 200'den fazla savaş gemisi yapıldı ve Osmanlı donanması yine denizlerin hakimi oldu İşte o devir, öyle bir devirdi Kaynak: Dr Bahattin ERGEZEN,