İlk Kağıt Para Osmanlı Türklerinde ilk kağıt para ise İmparatorluğun son dönemlerinde bastırıldı Sultan Abdülmecid'in tahta çıktığı sıralarda devlet büyük bir para sıkıntısı içinde bulunuyordu 1840 yılında, 160 bin Osmanlı Altını karşılığında "Kâime-i Mutebere" adı verilen kağıt paralar çıkarıldıBunların en büyüğü 500, en küçüğü 10 kuruşluktu Aynı yıl, 400 bin Osmanlı Altını karşılığında 50, 100 ve 500 kuruşluk olmak üzere daha küçük boyda paralar basıldı Bu paraların üzerlerinde tuğra, altlarında Maliye Nazırı'nın mührü, arkalarında ise "Nezâret-i Celile-i Maliye" damgası vardı


Ancak ne var ki, -Türkiye'de olmasa da- kalpazanlık dünyada o zamanlarda da vardı Avrupalı ve Amerikalı kalpazanlar Türkiye'ye sahte kaimeler sokmaya başladılar Yalnızca Amerika'da basılan kaimelerin tutarı 12 milyon kuruşu geçiyordu Bununla başedilemedi ve 1852 yılında yılında kağıt paraların imha edilmesine karar verildi 1861 yılı Ağustos ayı sonuna kadar piyasadaki kağıt paralar değiştirildi Kaimeler 1863 yılında tedavülden kaldırıldı Ancak, halk arasında para için hâlâ "kayme" tabiri kullanılmaktadır "Şuna kaç kayme ödedin?", "Bunu şu kadar kaymeye aldım" gibi konuşmalara günlük hayatımızda hemen her gün şahid oluruz Kaynak: Dr Bahattin ERGEZEN,