Minik Serçe Avcının biri kuş avlamak için bir tuzak kurdu Tuzağa küçük bir kuş yakalandı Avcı, minik kuşu eline alınca şaşırdı Çünkü minik kuş konuşuyordu Minik kuş: - Ey insan oğlu sen birçok koyunlar, sığırlar, develer yedin Onların etleriyle bile doymadın benim etimle mi doyacaksın? Ben senin dişinin kavuğunu bile dolduramam Şayet beni bırakacak olursan sana üç öğüt vereceğim Bunlar sana daha yararlı olabilir Bu öğütlerden birini elinde ikincisini şu damın üzerinde üçüncüsünü şu dalın üzerinde söyleyeceğim Bu öğütlerimi tutarsanız ömür boyu mutlu olursun, dedi Avcı bu teklifi beğendi Zaten eti olmayan bu küçük kuşla nasıl doyacaktı ki? Kuşun öğüdü belki işe yarayabilirdi Avcı: - Peki, Söyle bakalım, dedi Minik kuş: - Elindeyken vereceğim öğüt şudur: Olmayacak bir şeye sakın inanma Kuş, Bu birinci öğüdünden sonra avcının elinden karşıdaki damın üzerine kondu - İkinci öğüdüm: Elinden kaçırdığın fırsatlara hiçbir zaman üzülme Kuş, şöyle devam etmiş: Akılsız insanoğlu, eğer beni kesmiş olsaydın kursağımda iki yüz elli gram ağırlığında bir inci bulacaktın O inci seni de, çocuklarınıda zengin ederdi O inci senindi ama kısmetin değilmiş Öyle bir inci kaçırdın ki dünyada eşi benzeri yoktu, dedi Avcı, bunu duyunca:"Eyvah! Ben kendi elimle kendime yazık etti Elimdeki talih kuşunu kaçırdım Ah benim akılsız kafam" diye üzülmeye saçını başını yolmaya başladı Kuş avcının bu halini görünce: - Be aptal adam! Biraz önce ben sana ne öğüt verdim mi? Şu haline bak İnci elinden gittiyse ne üzülüyorsun? Ben sana "Elinden kaçırdığın fırsata hiçbir zaman üzülme" demedim mi? Sözümü anlamadın mı? Sonra sana "olmayacak bir söze sakın inanma" diye ilk öğüdümü verdim İkinciyi duyunca aklın başından gitti Benim iki yüzelli gram gelmiyeceğimi bildiğin halde nasıl içimde iki yüz elli gram inci bulunabilir? dedi Avcı, kuşun uyarısını dinleyince, aklı başına geldi - Haydi güzel kuş! Şu üçüncü öğüdünü de söyle, öyle git, dedi Minik kuş dalın üzerine kondu ve alaycı bir şekilde: - Hayret doğrusu! İlk iki öğüdümü çok iyi tuttunda üçüncüsünü mü tutacaksın? dedi ve göğün maviliklerine doğru uçtu