AKILLI Eski Roma'da yargıcın biri, ölüm döşeğinde iken yardımcı hâkimi çağırıp der ki: - Ben artık ölüyorum; yargıçlığı sana bırakıyorum - Ben nasıl yapabilirim efendim? - Hiç merak etme! Eğer bir akıllı ile bir deli arasında dava olursa, akıllıyı dinler ve kararını ona göre verirsin İki deli gelirse zaten mübaşir haberin olmadan onların işini hâlleder - Peki efendim Ya iki akıllı gelirse ne yapayım? - Olacak şey mi? Ben kırk yıllık yargıcım, daha hiç iki akıllının birden geldiğini görmedim