* Merkezi İstanbul'dur.

* 1911'de İttihat ve Terakki Partisi'ne karşı olanlar tarafından kurulmuştur.

* Anadolu'daki Kurtuluş Hareketini İttihatçılar ile işbirliği yapan maceracı bir hareket olarak değerlendirmişlerdir.

* Mondros'tan sonra Milli Mücadele'ye karşı iç ayaklanmalarda öncü olmuşlardır.

* İngilizlerle beraber hareket etmiştir.