* Merkezleri İstanbul'dur. Konya ve çevresinde de yoğun faaliyetlerde bulunmuşlardır.

* Ülkenin kurtuluşunu hilafet ve saltanatta görmüşlerdir.

* Ümmetçilik düşüncesini savunmuşlardır.

* Anadolu'daki Milli Mücadele'yi engellemek için İstanbul'daki bazı müderrisler tarafından kurulmuştur.