* İngilizlerin yardımıyla Seyit Abdülkadir tarafından İstanbul'da kurulmuştur. Cemiyet, İngilizlerden destek ve yardım alıyordu.

* Wilson İlkeleri'nden yararlanarak Doğu Anadolu Bölgesinde bir Kürt Devleti kurmak amaçlanmıştır.

* Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile birleşmeyi reddetmiştir.