İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti (1 Aralık 1918)

* İzmir'de Nurettin Paşa tarafından kuruldu. Bu cemiyetin ilk adı "Müdafaa-i Vatan Heyeti"dir.
* İzmir'in Yunanlara verilmesini engellemek amacı ile kurulmuştur.
* Zamanla (Alaşehir Kongresinden sonra) İstanbul'da da etkinlik gösteren bu cemiyet,ulusal mücadeleye yardımcı gizli cemiyetlerle anlaşarak,Anadolu'ya silah ve cephane kaçırılması işinde yardımcı olmuştur.
* Basın yolu ile sesini duyurmaya çalışmıştır.
* İttihatçı ve Bolşevik olmakla suçlanmışlar, düzenli bir cemiyet olamamışlardır.
* Cemiyet ismini İzmir'in işgal edileceği haberinin alınması üzerine "İzmir Reddi İlhak Cemiyeti" olarak değiştirmiştir.

İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti

* İzmir'in işgali üzerine kurulmuştur. İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti işgalden bir gün önce bu ismi almıştır.
* I.ve II. Balıkesir Kongresi ile Alaşehir Kongresi'ni düzenlemişlerdir.
* Yunan işgaline fiilen karşı koymuş bir cemiyettir
* Kuvay-i Milliye hareketinin başlamasını da sağlamıştır