Meşe, kayıngiller (Fagaceae) familyasının Quercus cinsinden 400 kadar türü arasında yaz-kış yapraklarını dökmeyenleri de bulunan, kerestesi dayanıklı orman ağaçlarının ortak adı.


Dünya üzerinde geniş bir yayılış sahası vardır. 25 m. boya ve 2 m. gövde çapına erişebilen geniş tepeli ağaçlardan, 3-5 m. boya sahip çalılara kadar değişen türleri vardır. Bu bitkilerin gövdeleri düzgün, kabuk önceleri düzgün, sonraları kalın ve yırtılmış durumda olup, esmer renktedir. Kökleri yanlara ve derinlere çok gider. Yaprakları da formları gibi değişkenlik gösterebilir, loplu, dişli ya da düz kenarlıdır. "Palamut" adı verilen silindirik meyveleri bir kadeh içinde yer alır. Bazı türlerinin palamudu büyük ve tırnaklı olur.

Tanen bakımından zengin olan bu tür palamudun şırası sepcilikte ve boya sanayiinde kullanılır. İçinde pelit denilen tohumu vardır. Pelit doku bakımından kestaneye benzer. Ancak, tadı acı olduğu için hayvan yemi olarak değerlendirilir. Meşe, alakarga ve sincabın kışın yemek için toprağa gömdüğü ya da kendiliğinden toprağa karışan pelitlerden ürer.


Meşe Ağacı - Meşe Ağacı Hakkında Bilgi


Türkiye'de doğal olarak 18 meşe türü bulunur.
 • Saplı meşe (Quercus robur)
 • Sapsız meşe (Quercus petraea)
 • Doğu Karadeniz meşesi (Quercus pontica)
 • Saçlı meşe (Quercus cerris)
 • Istranca meşesi (Quercus hartwissiana)

 • İspir meşesi (Quercus macranthera subsp. syspirensis)
 • Macar meşesi (Quercus frainetto)
 • Kasnak meşesi (Quercus vulcanica)
 • Mazı meşesi (Quercus infectoria)
 • Tüylü meşe (Quercus pubescens)
 • Anadolu palamut meşesi (Quercus macrolepis)
 • İran palamut meşesi (Quercus brantii)
 • Lübnan meşesi (Quercus libani)
 • Makedonya meşesi (Quercus trojana)
 • Pırnal meşe (Quercus ilex)
 • Boz pırnal (Quercus aucheri)
 • Kermes meşesi (Quercus coccifera)
 • Yalancı tüylü meşe (Quercus virgiliana)