Bu sûre Mekke'de inmiştir. Özet olarak iki grup insandan bahseder. Bunlar:

1. Allah'in nimetini inkâr eden nankörler, hesap ve ceza gününü yalan sayan kâfirler.

2. Yaptığı amelle Allah'ın rızasını kastetmeyen aksine gösteriş için amel edip namaz kılan münafıklar