Fatiha Suresinin Diğer İsimleri

1.Ümmül,Kitap
2.Ümmül,Kur,an
3.Fatihatül,Kur,an
4.Fatihatül,Kitap
5.El,Kur,anül,Azim
6.Seb,ul,mesani
7.El,Vafiye
8.El,Vakıye
9.El.Kenz
10.El Kaafiye
11.El,Esas
12.En,Nur
13.Er,Rukye
14.Eş,Şifa
15.Eş,Şafiye
16.Es,Salat
17.Ed,Dua
18.Et,Taleb