Parlamenter sistemlerde meclise kanun yapmak, hükümeti denetlemek ve devlet bütçesini kabul etmek gibi üç ana görev ve yetkisi bulunmaktadır. Bunların Haricisinde

1- Meclisin kanun koyma, kanunları değiştirme ve kaldırma gibi görevi vardır.

2- Meclisin bakanlar kurulunu ve bakanları denetleme gibi hakkı vardır.

3- Meclisin bakanlar kuruluna bazı belli başlı konularda kanun hükmünde kararnama çıkartma yetkisi bulunmaktadır.

4- Bütçe ve kanun yasa tasarsını görüşme ve kabul etme görevi vardır.

5- Meclisin para basılmasına karar verme görevi vardır.

6- Meclisin olabilecek bir savaş ilanı verme yetkisi vardır.

7- Meclisin milletler arası yapılacak bir antlaşmanın onaylanmasını uygun bulma görevi vardır.

8- Meclisin genel ve özel af ilanı verme yetkisi vardır.

9- Anayasının diğer maddelerinde bulunan yetkileri kullanmak ve görevleri yapmaktır.