TBMM'nin Önemi ve Özellikleri

Bu önerge 20 Ocak 1921 anayasası kabul edilinceye kadar meclisin çalışma esaslarını belirlemiştir.

TBMM ‘'Kurucu Meclis'' özelliğindedir.Olağanüstü yetkilere sahip bir ihtilal meclisidir.

Meclis hükümeti sistemi esas alınmıştır.

Güçler birliği ilkesi esas alınmıştır.

M. Kemal meclisin, hükümetin ve yeni devletin başkanıdır.

TBMM üstünde güç yok denilerek İstanbul Hükümeti yok sayılmıştır.

Meclis inkılapçı değildir. Yaptığı tek inkılap saltanatın kaldırılmasıdır.