Kadı, İslam hukukunda yargıca verilen ad Şer-i esaslara göre davaları ve uyuşmazlıkları çözmekle görevli olan kişi

Kadılar veliy-ül-emr tarafından tayin edilirdi Batılılaşma yolundaki değişmelerden sonra, laik yargı organları kurulmuştur Bunu sonucunda yargı, İslami ve laik olmak üzere ikiye ayrılmıştır Kadılık, Cumhuriyetten sonra tamamen laik hukuk sistemine geçilerek yürürlükten kaldırılmıştır