Sekiz Cennet anlamına da gelir Akkoyunlu Türkmenleri'nin sultanı İdris-i Bitlisi'nin tarih kitabı Osman Gazi'den itibaren Yavuz Sultan Selim'e kadar olan Osmanlı padişahlarının hayatını anlatan 80000 beyitlik manzum eserdir.