1914 yılında savaş başlayınca Ruslar Galiçya'yı işgal ettiler 1915 yılında Almanlarca takviye edilen müttefik güçler, Rusları mağlup ederek tekrar Galiçya'yı ele geçirdiler

1917 yılı Temmuzunda Ruslar Galiçya'da tekrar taarruza geçtiler Başlangıçta hızla ilerleyen Rus birlikleri, on gün sonra duraklayarak geri çekildiler I Dünya Savaşı'nda Macaristan'ın kuzeydoğusuna düşen Galiçya (Lehistan) bölgesinde bir Osmanlı Kolordusu Alman, Macar ve Avusturya kuvvetleriyle birlikte Ruslara karşı savaştı