Mitokondrinin Özellikleri

-Bölünüp çoğalma özelliğine sahiptirler.

-Mitokondriler, oksijenli solunum yapan ökaryotik hücrelerde bulunur. Prokaryotik hücrelerde ve memelilerin alyuvarlarında bulunmaz.

-Mitokondri hücrede enerji üreten organeldir.

-Mitokondrilerin büyüklük ve şekilleri bakterilerinkiyle benzerlik gösterir.

-Kendilerine ait ribozom,DNA ve RNA ları vardır. Mitokondri ribozomları yaklaşık olarak bakteri ribozomlarının büyüklüğündedir.Mitokondriyal DNA bakterilerde olduğu gibi daireseldir.Tüm bunlar Endosimbiyoz Kuramını desteklemektedir.Endosimbiyoz Kuramına göre mitokondri bir aerob prokaryotun ökaryotik hücre içine girerek simbiyotik olarak yaşayamaya başlaması sonucu gelişmiş bir organeldir.

-Mitokondriler kloroplastlar gibi çift zara sahip organellerdir.

İsim:  mitokondri.jpg
Görüntüleme: 19738
Büyüklük:  10,4 KB (Kilobyte)