Bilindiği gibi her bitkinin boyu,kütlesi,belirli bir zamandaki büyüme miktarı vb. özellikleri

birbirinden farklıdır.Bitkilerin yapısı büyük ölçüde organik maddelerden oluştuğuna göre bu fark da ürettikleri organik madde miktarından kaynaklanmaktadır.Organik maddeler de fotosentezle üretildiğine göre bitkilerin yaptığı fotosentez hızları farklıdır.Fotosentez hızının farklı olmasına neden olan etmenler;


YAPISAL (İÇ) FAKTÖRLER
* Hücredeki klorofil miktarı.
* Yapraklardaki gözeneklerin sayısı ve yapısı.
* Yaprakların genişliği ile yaprakların ve yaprak yüzeyindeki kütikülanın kalınlığı.
* Hücredeki enzimler

ÇEVRESEL (DIŞ) FAKTÖRLER
* Karbondioksit yoğunluğu
* Su miktarı.
* Işık siddeti.
* Işığın dalga boyu.
* Ortam sıcaklığıdır