Üreme işlevini yerine getirerek neslin devamlılığını sağlar. Bu nedenle 'verimli kısım' olarak da adlandırılır.

Erkek üreme organı
Filament (sapçık) ve anter (başçık) olmak üzere 2 kısımdan oluşur. Filament, anterin çiçeğe tutmasını; anter ise, polen oluşumunu sağlar.


İsim:  bitkilerdetozlac59fma.png
Görüntüleme: 8327
Büyüklük:  252,3 KB (Kilobyte)İsim:  21025d1306516622-cicekte-erkek-organ-796px-amaryllis_stamens_aka.jpg
Görüntüleme: 6301
Büyüklük:  61,2 KB (Kilobyte)


Dişi üreme organı
Ovaryum (yumurtalık), stilus (boyuncuk) ve stigma (tepecik) olmak üzere üç kısımdan oluşur. Ovaryum, dişi üreme organının en alt kısmında bulunur ve tohum taslaklarını taşır. Stilus, dişi üreme organının ortasında bulunur ve stigmada çimlenen polenlerin ovaryuma ulaşmasını sağlar. Stigma ise, tozlaşma ile gelen polenlerin dişi organa tutunmasını ve çimlenmesini sağlar.