Mantar Çeşitleri Nelerdir? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Mantar Çeşitleri Nelerdir?

 1. Mantarlar maya mantarları, küf mantarları, şapkalı mantarlar ve enfeksiyon yapan mantarlar olarak gruplandırılır.

  Maya mantarları; genellikle tek hücreli organizmalar olup, hücre çeperleri kitinden yapılmıştır. Mayaların en önemli özelliği eşeysiz üremelerinin tomurcuklanma yolu ile olmasıdır. Özellikle şekerli ortamlarda, toprakta, hayvan atıklarında bol miktarda görülür. Hamurun mayalanmasında, bira üretiminde maya mantarlarından yararlanılır.

  Küf mantarları; çürümekte olan böcek, balık, kuş artıkları üzerinde saprofit olarak yaşarlar. Eşeyli ve eşeysiz ürerler. Besinlerin küflenmesine neden olurlar. Mantarların sporları peynir, salça, ekmek, limon ve yemekler üzerinde çoğalarak besinlerin küflenmesine neden olur.


  İsim: mantar çeşitleri.jpg
Görüntüleme: 46482
Büyüklük: 26,4 KB (Kilobyte)


  Şapkalı mantarlar; genellikle ağaç altlarında, çayırlarda yetişen tipik şemsiye şeklinde olan mantarlardır. Bu mantarların zehirli ve zehirsiz türleri vardır. Zehirsiz türlerinin kültürü yapılarak kolayca yetiştirilir. Şapkalı mantarlar; demir, bakır, fosfor, vitamin ve protein açısından zengin olduklarından besin olarak tüketilir.

  Enfeksiyon mantarları; insanda ağız ve boğaz hastalıkları, üreme organları ve deride enfeksiyonlara neden olan mantarlardır. Bebeklerde görülen pamukçuk, saç dökülmesine neden olan saçkıran örnek verilebilir.


  Devamı: Mantarların Genel Özellikleri 2. 2015-03-06 #2
  Mantarlarbitkiler âleminin klorofilden yoksun tek veya çok hücreli canlılarıdır.Bir hücreli mantarlar (sporlar ve mayalar) mikroplara benzerler ancak çevrelerinde selüloz zardan oluşan kalınca bir zarın bulunması ile onlardan ayrılırlar.Mantarların bitkisel yapıları tal denilen liflerden oluşmuştur.

  Üremeleri bazılarında eşeyli sporlarla bazılarında ise eşeysiz sporlarla olur. Lifleri bölmelere ayrılmamış olan basit yapılı mantarlardan (miksomiçetler fikomiçetler zigomiçetler) başka lifleri bölmelere ayrılmış üreme organları iyi gelişmiş yüksek yapılı mantarlar (basidiomiçetler askomiçetler adelomiçetler ve aktinomiçetler) da vardır.

  Mantarların kendilerine özgü bir beslenme tarzları bulunmaktadır. Enerji kaynağı için organik bileşiklere ve biyosentez için de karbonlu kaynaklara gereksinim duyarlar. Mantarlar genel olarak heterotrofik organizmalar olarak kabul edilirler.

  Basit organik moleküller (monosakkaridler amino asitler organik asitler vs.) hücre membranlarından kolayca içeri girebilirler. Buna karşın makromoleküller ise (disakkaridler polisakkaridler polipeptid ve proteinler vs.) dışarıda enzimatik olarak ayrıştırıldıktan ve membrandan geçebilecek bir düzeye indikten sonra içeri girebilirler. Bazı mantarlar da (Myxomycestes) gıdalarını fagositozis veya endositozis ile alabilirler.

  Mantarlar karbon ve enerji kaynaklarını bir çok substratlardan temin edebilirler. Doğada serbest olarak yaşayan mantarların bir çoğu enerji için bitkisel orijinli kaynaklardan yararlanırlar. Mantarların büyük bir ekseriyeti de glikoz sakkaroz nişasta maltozu ayrıştırabilir ve bunlardan yararlanabilir. Bazıları da yağ asitlerini organik asitleri ve gliserolu da enerji kaynağı olarak ve ayrıca hekzos ve pentoz şekerlerinin derivatlarını da (uronik asit ve şeker alkollerini) kullanabilirler. Bunların hücre membranlarından geçişinde permease enzimlerinin rolü fazladır.

  Okunma: 29916 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -