Kanda bulunan çekirdeksiz kırmızı kan hücreleridir. Yüzeyleri çökük, spara biçimindedirler. Zarları vardır, ancak çekirdeğe sahip değildirler. Çapları ortalama 6-8 mikron kadardır. 1 mm3 kanda ortalama 4,5-5 milyon kadar eritrosit yani alyuvar vardır. Havadaki oksijenin azaldığı ortamlarda alyuvar sayısı artabilir. Kanın organlarımıza oksijen taşıyan elemanlarıdır. Sayılarının azalması halinde kansızlık denilen durum orya çıkar.


Eritrosit Nedir?