İnsan İlişkilerini Düzenleyen Kurallar

1- Görgü Kurallari

Görgü; bir toplumda var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kurallarıdır.
Toplum içinde olumlu ilişkiler kurabilmek için bazı kurallar vardır, bunlardan biri de
görgü kurallarıdır. Kişilerin birbirleriyle karşılaştıklarında nasıl davranmaları gerektiğini
belirleyen kurallar, konuşma, giyinme, yeme-içme yöntemlerini, iş yerlerinde, bayramlarda
ve düğünlerde nasıl davranılacağını belirler. Görgü kurallarını çiğneyen kişi "kaba, tuhaf,
bilgisiz ve görgüsüz" diye nitelendirilir. Bu nitelendirmelerin hoş olmaması nedeniyle
insanlar görgü kurallarına uyma zorunluluğu hissederler.

Görgü kuralları, içinde yaşanan toplumun hukuk, din ve ahlak kurallarından tamamen
ayrı değildir. Öyle ki her toplumun hukuk ve ahlak kurallarıyla görgü kuralları arasında
yakın bir ilişki vardır.

Görgü kurallarına uyma insanlar arasında yakınlaşma, anlayış, hoşgörü ve dayanışma
duygusu yaratır. Bu duygular ise insanları, toplumsal bütünlük ve dayanışmaya ***ürür.

2-T
oplumda Dikkat Edilmesi Gereken Görgü Kuralları

Belli bir toplumda yaşayan kişiler, karşılıklı ilişkileri kolaylaştırmak için zamanla
görgü kurallarını oluşturmuşlardır. Bu kurallar, toplumdaki gelişmişlik düzeyinin de
göstergesidir ve insanların kendilerine saygı duymaları ile ilişkilidir. Bu sayede insanlar,
başkalarına ait olan mektubu okumaz, özel konuşmaları dinlemez, başkalarının odasına kapı çalmadan girmezler.

3-Giyinme Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

Giyinmek, insanları aşırı sıcak ve aşırı soğuktan korur. Temiz, özenli giyim, pek çok kişi tarafından takdir görür. Giyim sadece gereksinim değil, zevk işidir. Giyimde dikkat edilmesi gereken kuralların bazılar şunlardır: Kadın ve erkek kendisine uygun kıyafetleri seçmelidir. Kıyafet seçerken kişinin yaşı, fiziki yapısı, cinsiyeti, mesleği gibi hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Giyilen elbise ile kullanılan aksesuarlar ve renk uyumu, dikkate alınmalıdır.

Boyasız ayakkabı, ütüsüz ve sökük kıyafetler giyilmemelidir. İş yerlerinde;sade giyinmeye özen göstermek, aşırıya kaçmadan kendine yakışanı bulup giymek, kişisel bir tarz oluşturmak daha kişilikli bir giyim biçimidir. Resmi toplantılarda koyu renk elbiseleri tercih etmek, toplantının yerini, zamanını ve özelliğini dikkate almak gerekir.

4-Karşılaşma, Selamlaşma, El Sıkışma Konularında Uyulması Gereken Kurallar

İnsanların birbirine selam vermeleri, insan ilişkileri açısından son derece önemlidir. Birbirini
tanıyan insanlar, karşılaştıklarında birbirlerini selamlarlar. İş yerine, okula, arkadaş toplantısına gelenler kendilerinden önce gelenlere selam verirler. Selamlaşmada günün saatine göre iyi dilekler belirtilir. Ayrıca, kişilerin ilgilerini, sevgilerini, saygılarını göstermeleri açısından selamlaşma güzel bir başlangıçtır.

5-Karşılaşma, selamlaşma ve el sıkışmada uyulması gereken kurallar şunlardır

Selamlama sırasında abartılmış konuşma ve davranışlardan kaçınılmalıdır.
Toplantı veya davetlerde önce evin hanımı, sonra diğer kişiler selamlanmalıdır.
El sıkışmada, üst makamda bulunanların veya yaşlıların önce el uzatmaları gerekir.
Gerek ilk tanışma ve gerekse selamlaşmada bayan, elini uzatmadıkça erkeğin elini
uzatmaması gerekir.

Selamlaşma, baş eğilerek, el kaldırılarak, şapka çıkarılarak olduğu gibi sözle de olur.
"Günaydın", "İyi akşamlar", "İyi günler" gibi.

Selamlanan kişinin yanında bulananlar, selam vereni tanımasalar bile, selamlanan kişi ile
birlikte selam almaları bir nezaket kuralıdır