İslam tarihinin en Hırslı kadınlarından biridir. İsminin Anlamı İncirağacıdır. Memlük Türk Devletinin İlk Sultanı Eyyubi Hükümdarı es-Salih Necmeddinin önce cariyesi daha sonra karısı olmuştur.

Dillere destan bir güzelliği kıvrak bir zekası vardı. Eyyûbîlerin son hükümdarı ölünce tahta, karısı Şecerüddür geçmişti. Ancak bu durum hoş karşılanmadığından komutanlardan İzzettin Aybeg ile evlendi. Ordu, İzzettin Aybeg'i sultan ilân etti. Böylece Eyyûbî hanedanına son verilmiş oluyordu

Kocası Aybeg ile çıkar çatışmasına girdi ve kocasını hamamda kölelere boğdurttu. Sultanın hamamda fenalaştığını ve öldüğünü söylesede kimseyi inandıramadılar. Yardım eden köleler ve işbirlikçileri yakalandı ve kalenin kapısına çivilenerek öldürüldü.

Kendi sonununda geldiğini anlayan Şecereddül hazırlanmak için müsade istedi ve odasında mücevherlerinin değerli taşların sultanın diğer karısına kalmaması için havanda döverek un ufak hale getirdi. Cellatlara teslim oldu.

Kadınlar Şecereddülü takunyalarla saatlerce döverek öldürdüler ve cesedini kale burçlarından hendeğe attılar. Cesedi birkaç gün orada kaldıktan sonra kendisi için önceden yaptırdığı türbeye defnedildi.