Tütün ürünleri, endüstriyel ürünler (uranyum, radyasyon, asbest), hava kirliliği, beslenme eksiklikleri kanserin oluşmasında rol alan faktörlerdendir.

Son araştırmaların ışığında, akciğer kanseri riskini artıran en önemli faktör kanserojen maddelerin uzun süre boyunca solunumundan kaynaklanmaktadır.

Akciğer kanserinin oluşumunda şu faktörler yer alır:


 • Tütün ürünleri (sigara v.b.) kullanımı (% 90'dan daha fazla)
 • Radon (% 10-15)
 • Asbest
 • Akciğerde skar, fibrozis
 • Kronik İntertisyel Pnömonitis
 • Halojen eterler (klorometileter)
 • İnorganik arsenik
 • Radyoizotoplar
 • Hava kirliliği
 • Ağır metaller
 • Krom
 • Nikel
 • Hardal gazı
 • Vitamin A ve E eksikliği