Cinsiyet (eşey ya da cinslik olarak da adlandırılır), erkek ve kadının arasındaki cinsellik temelli biyolojik farklılığı ve feminist teoride kadın ve erkek davranışı arasındaki sosyal olarak inşa edilmiş farklılıkları gösteren ve bu yönüyle farklı bağlamlarda farklı kullanımlara sahip bir kavramdır.


Cinsiyet kavramı, bir bireyin sahip olduğu fizyolojik, biyolojik ve genetik özellikleri olarak da tanımlanabilir. Bu özellikler bireyler arasında eşitsizliğin oluşması için bir sebep değildir. Bu özellik sadece cinsiyet farkı yaratmaktadır.
İsim:  340px-Gender_symbols_side_by_side.svg.png
Görüntüleme: 4149
Büyüklük:  15,1 KB (Kilobyte)
Tıp bilimlerinde cinsiyet iki tanedir.
1) Dişi (cinsiyet)
2) Erkek (cinsiyet)
(Bu sıralama abecesel bir sıralamadır)