A)Ototroflar: İhtiyacı olan organik besinleri kendileri sentezleyebilen canlılardır. Besin sentezlerken kullandıkları enerjinin şekline göre iki tip ototrof canlı vardır:


a) Fotoototroflar: Klorofilleri sayesinde ışık enerjisi kullanarak organik besin sentezleyenler. Klorofilli bakteriler,Mavi-yeşil algler, Kloroplast taşıyan protistalar ve bitkiler bu gruptan canlılardır.

b) Kemoototroflar: Kuvvetli oksidasyon enzimleri sayesinde oksitledikleri inorganik maddelerden (H,Fe,NH3,nitrit vb.) elde ettikleri kimyasal enerjiyi kullanan bakteriler bu gruptur.

B) Hetotroflar: İhtiyacı olan organik besinleri diğer canlıların vücudundan karşılarlar. Besinlerini almaları bakımından üç gruba ayrılırlar.

a) Holojoik Beslenme:

-Besinlerini katı parçalar halinde alırlar
-Sindirim sistemleri ve enzimleri gelişkindir
-Hareket sistemleri gelişkindir
-Gelişkin duyulara sahiptirler

Holojoik canlılar kullandıkları besinin özelliklerine göre sindirim sistemleri ve beslenme davranışlara sahiptir.

1) Herbivorlar: Bitkisel besinlerle beslenenler .

-Öğütücü dişler gelişkindir
-Sindirim kanalları gelişkindir
-Mide gelişkin ve bölmelidir
-Bitkisel besinlerin besleyici değeri az olduğundan fazla besin alırlar
-Beslenmeleri uzun sürer
-Bitkisel besinlerden yararlanma azdır
-Bazı gruplar sindirim sistemlerinde selüloz sindiren enzimlere sahip bakteri vb. canlılara simbiyoz yaşarlar.

2) Karnivorlar: Hayvansal besinlerle beslenenler .

-Parçalayıcı(Köpek) dişler gelişkindir
-Sindirim kanalı kısadır
-Hareket ve duyu sistemleri gelişkindir
-Etin besleyici değeri fazla olduğundan beslenmeleri kısa sürer
-Uzun süre aç kalabilirler

3) Omnivorlar:Hem hayvansal hemde bitkisel besinlerle beslenebilenler

-Sindirim Özellikleri ile karnivorlara benzerler
-Selüloz hariç diğer bitkisel besinlerden faydalanacak enzimlere sahiptirler
-Tohum,meyve ve hücre öz suları bitkisel besinlerini oluşturur

b) Saprofit Beslenme

-Sindirim sistemleri yoktur
-Sindirim enzimleri vardır
-Hücre dışı sindirim vardır
-Ölü bitki ve hayvan artıkları üzerinden beslenir
-Doğada madde döngüsü için önemli canlılardır
-Bazı bakteriler ve mantarlar bu gruptandır
-Üzerinde yaşadıkları canlıya zarar verirler

c) Parazit Beslenme

Hayvansal parazitler endo ve ekto olmak üzere ikiye ayrılır .

-Ekto Parazitler:

-Sindirim sistemleri ve enzimleri vardır .
-Hareket sistemleri ve duyuları gelişmiştir
-Konakçının vücudu üzerinden besinlerini karşılarlar

-Endo Parazitler:

-Sindirim sistemleri yoktur
-Sindirim enzimleri yoktur
-Üreme sistemleri hariç diğer sistemleri körelmiştir

Parazit canlıların konağa olan bağımlılığı bakımından ikiye ayrılırlar:

1) Yarı Parazitlik: Belirli besinler için konağa bağlanan canlılar Örnek:Ökseotu Fotosentez yapmalarına karşı su ve mineralleri başka bitkilerin iletim demetlerinden emeçleri ile alırlar

2) Tam Parazitlik: Bütün besinlerini konakçıdan alan parazitlerdir Bu parazitlerde üreme hariç diğer sistemler körelmiştir

Bazı özel parazitlik durumları:

-Parazit-Patojen: Konukçu canlıda hastalık ve ölümlere neden olurlar

-Obligat Parazitler:Yaşamsal evrelerinin çoğunu konukçu vücudunda geçirirler. Bazı yaşamsal olayları ancak konukçu vücudunda gerçekleştirebilir.

C) Hem Ototrof Hem Hetotrof Beslenme:

Bazı ototrof canlılar fotosentezle besinlerini üretebilirler ancak ihtiyaç duyduklarında diğer canlılarıda besin olarak kullanabilirler.

Örnekler: a)Protistalarda EUGLENA

-Tek hücreli

-Hücre ağızlarından aldıkları besinlerle hetotrof beslenirler.

-İhtiyaç duyduklarında kloroplastları ile fotosentez yaparak ototrof beslenirler .

-Göz lekeleri bulunur .

-Hücre içi sindirim görülür .

Örnek: b)Bitkilerden Dionea,Drosera,Nephentes gibi insektivorlar .

-Kloroplastları vardır ve fotosentez yaparlar .

-Azotça fakir sulak topraklarda yaşarlar .

-Yaprakları metamorfozla böcek kapanı haline gelmiştir .

-Azot ihtiyaçlarını yaprakları ile yakaladıkları böcekleri, yapraklarında sindirerek sağlarlar .

-Hücre dışı sindirim görülür.