Görsel Ve İşitsel İletişim Araçları :
Göze ve kulağa direk hitap eden, multimedya adlı teknolojiyi kullanarak iletişimi sağlayan araçlardır. Örnek olarak : Televizyon, radyo, sinema, tiyatro gibi örnekler verilebilir.

Telekomünikasyon İletişim Araçları : Göze ve kulağa direk hitap eden elektrikli, optik teknolojiler kullanılarak gerçekleşen iletişim araçlarıdır. Bunlara örnek ; telefon, fax, telex vs gibi bir çok örnek verilebilir.

67 - İletişimde Kullanılan Teknolojik Araçlar

68 - İletişimde Kullanılan Teknolojik Araçlar