Dille gerçekleştirilen iletişim

Jest ve mimiklerle gerçekleştirilen iletişim

Resim, şekil, çizgi gibi sembollerle gerçekleştirilen iletişim

Simgelerle gerçekleştirilen iletişim

İletişim araçlarıyla kurulan iletişim