Past Tense Düzenli Fiiller Konu Anlatımı


Geçmiş zaman geçmişte olmuş hareketleri anlatmak için kullanılır. "Yürüdüm ", "uyudum", "aldı", " getirdiler" sözlerindeki fiiller geçmiş zaman halindedirler.

İngilizce'de fiiller geçmiş zaman hallerine göre ikiye ayrılırlar.

a-
Düzenli Fiiller
b- Düzensiz fiiller

a- Düzenli Fiiller :

Düzenli fiillerin özelliği şudur: bu gruptan bir fiili geçmiş zaman haline sokmak için fiilin sonuna "ed" takısı ilave edilir.
Düzenli bir fiil olan" to walk" fiilinin, önce bildiğimiz şimdiki, geniş , gelecek zamanlarda sonra geçmiş zaman da aldığı şeklini görelim.

I am Walkıng --> Yürüyorum
I Walk --> Yürürüm
I Shall Walk --> Yürüyeceğim
I Walked --> Yürüdüm

Düzenli fiiller grubundaki bütün fiiller bu örnekte görüldüğü gibi "ed" eki alarak geçmiş zaman haline girerler.

Fiillere eklenen "ed" çoğunlukla (d ) olarak okunur. Fakat fiilin son harf veya harflerinin verdiği ses ( p, k, f, s, ş, ç ) seslerinden biri ise " ed" eki " t " sesi olarak okunur. Fiilin son harfi "t" veya "d " ise ilave edilen "ed" eki " id" olarak okunur.

Düzenli fiiller ile yapılmış geçmiş zaman örneklerini vermeden önce düzenli olanların listesini verelim.

FİİLER GEÇMİŞ ZAMAN EKİ TÜRKÇESİ
To Answer Answered Cevap vermek
To ask Asked Sormak
To carry Carried ("y" harfi düşer," i " eklenir) Taşımak
To Change Changed Değiştirmek
To Clean Cleaned Temizlemek
To Count Counted Saymak
To fill Filled Doldurmak
To help Helped Yardım etmek
To learn Learned Öğrenmek
To lıke Lıked Beğenmek
To lıve Lıved Yaşamak
To look Looked Bakmak
To open Opened Açmak
To order Ordered Düzen
To play Played (sesli harf olduğundan "y" kalır ) Oynamak
To remember Rememred Hatırlamak
To smoke Smoked Sigara içmek
To talk Talked Konuşmak
To travel Travelled Seyahat etmek
To use Used Kullanmak
Tro visit Visited Ziyaret etmek
To wait waited Beklemek


ÖRNEKLER

My daughter walked
My daughter walked to the door
She asked me a difficalt questıon
The boy changed his book
We waited for the postman
We washed our shirts
They walked in the garden
You learned Englısh
You helped the old woman
He visited his father yesterday
I cleaned the windows last week
She carried two baskets
They lived in a village
My father smoked one cigarette
She worked in the garden yesterday
My teacher walked in the classroom
Fatma didn't cook the dinner
You din't go to school last week
Benim kızım yürüdü
Kızım kapıya yürüdü
Bana zor bir soru sordu
Çocuk kitabını değiştirdi
Postacıyı bekledik
Gömleklerimizi yıkadık
Bahçede çalıştılar
İngilizce öğrendiniz
Yaşlı kadına yardım ettiniz
Dün babasını ziyaret etti
Pencereleri geçen hafta temizledim
İki sepet taşıdı
Köyde oturdular
Babam bir sigara içti
O dün bahçede çalıştı
Öğretmenim sınıfta yürüdü
Fatma akşam yemeği pişirmedi
Geçen hafta okula gelmediniz