Asit yağmurları hava kirliliğinden kaynaklanır. Kömür ve petrol gibi fosil yakıtların yakılması sonucu atmosferde kükürt ve azot içeren gazlar birikir. Bu gazlar havadaki su buharıyla birleşince bir kimyasal tepkime meydana gelir. Bu tepkime sonucunda sülfirik asit ve nitrik asit damlaları oluşur. Güneş bu tepkimelerin hızını artırır. Yer yüzündeki sular güneş etkisiyle ısınınca, bunların bir kısmı buharlaşarak yükselir ve atmosfere karışır.Yağmur bulutlarının oluşmasıyla sonuçta, çok miktarda kükürt ve azot içeren yağmurlar oluşur


Asit yağmurlarını engellemek için, bu soruna neden olan davranışlarımızı azaltarak çözümün bir parçası olabiliriz. Asit yağmurlarının başlıca nedeni, enerji üretimi sırasında fosil yakıt kullanımına bağlı olarak atmosfere salınan gazlar olduğuna göre, enerji kullanımımızı azaltmak için çaba harcayabiliriz. Aşağıda sayacağımız örneklere siz, pek çok ilaveler yapacaksınız mutlaka. Örneğin,


1. Gereksiz yanan lambaları kapatabiliriz, zile basmak yerine kapı tokmağını kullanabiliriz,

2. Motorlu araç kullanımını aza indirgemek için, kendi özel otomuzu değil toplu taşıma araçlarını kullanabiliriz.

3. Bisikleti alternatif ulaşım araçları arasına sokabiliriz.

4. Kömür kullanımını azaltabiliriz. Doğal gazın yaygınlaştırılması için taleplerimizi artırabiliriz.

5. Elektrik ile çalışan araçları az enerjiyle ve en verimli şekilde kullanmanın yollarını bulabiliriz.

6. Çöplerin yakılarak yok edilmesini engellemek için gönüllü faaliyetler yapabiliriz.

7. Çöplerimizi geri dönüşüm sistemine uygun olarak biriktirebilir, bunun yaygınlaşması için mahalle içi düzenlemelere belediyelerden destek isteyebiliriz.