Abdülhak Hamit Tarhan Kimdir, Eserleri Nelerdir? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Abdülhak Hamit Tarhan Kimdir, Eserleri Nelerdir?

 1. Abdülhak Hamit Tarhan KimdirAbdülhak Hamit Tarhan Kimdir, Eserleri Nelerdir?


  2 Ocak 1852'de İstanbul'da doğdu. Hekimbaşı Abdülhak Molla'nın torunu, tanınmış tarihçi ve Tahran Büyükelçisi Hayrullah Bey'in oğlu. Kısa süre Rumelihisar Rüşdiyesi'ne devam etti. Yanyalı Tahsin Hoca ile Edremitli Bahaeddin Efendi'den özel dersler aldı. 1862'de 10 yaşındayken ağabeyi ile birlikte Paris'e babasının yanına gitti.

  Bir süre Paris'te eğitim gördükten sonra 1864'te İstanbul'a döndü. Yaşının küçüklüğüne rağmen Bab-ı Ali'de tercüme odasına katip olarak girdi. Bir yıl sonra Tahran Büyükelçiliği'ne atanan babasıyla birlikte İran'a gitti. Farsça öğrendi. Babasının 1867'de ölümü üzerine İstanbul'a döndü. Maliye Mühimme Kalemi'ne girdi. Şûra-yı Devlet ve Sadaret kalemleri'nde çalıştı. 1871'de Fatma Hanım'la evlendi.1876'da Paris Büyükelçiliği İkinci Katipliği'ne atandı. 1878'de görevden alındı, iki yıl açıkta kaldı. 1881'de Gürcistan'da Poti, 1882'de Yunanistan'da Golos konsolosluklarına, 1883'te Bombay Başkonsolosluğu'na atandı.

  Bombay'dan gemiyle İstanbul'a dönerken uğradıkları Beyrut'ta eşi Fatma Hanım'ı kaybetti. Bu ölümün sarsıntısıyla ünlü şiiri "Makber"i yazdı. 1886'da Londra Büyükelçiliği Başkatipliği görevine getirildi. londra'da Bayan Nelly ile evlendi. 1895'te Lahey'e elçi olarak gönderildi. Bir yıl sonra Brüksel elçiliğine getirildi. Nelly'nin 1911'de ölmesinden sonra İstanbul'da Cemile Hanım ile evlendi. Bu evlilik 20 gün sürdü. 1912'da Belçika asıllı Lüsyen Hanım'la evlendi. Aynı yıl görevden alınınca İstanbul'a döndü. Meclis-i Âyan üyeliğine getirildi. İstanbul'un 1920'de işgal edilmmesi üzerine Viyana'ya gitti. Sıkıntı içinde yaşadı. Ankara Hükümeti yurda dönmesini sağladı. Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra kendisine maaş bağlandı.


  İstanbul Maçka Palas'ta bir daire verildi. 1928'de İstanbul Milletvekili seçildi ve ölünceye kadar milletvekili olarak kaldı. 12 Nisan 1937'de İstanbul'da öldü. Mezarı Zincirlikuyu'da. Şiire 1870'lerde başladı. Ebüzziya Tevfik, Recaizade Mahmut Ekrem, Samipaşazade Sezai, Namık Kemal gibi Tanzimat döneminin yeni edebiyatçıları arasında yer aldı. Yurtdışı görevleri nedeniyle Batı edebiyatçılarını yakından tanıdı, onların etkisinde kaldı. Divan edebiyatı nazım birimlerinin dışına çıkmayı denedi. Dize ve uyak düzeninde değişiklikler yaptı. Divan şiiri konularının dışına çıkmayı denedi. Şiirlerine günlük yaşamı, doğa ve insan ilişkilerini konu aldı. Lirik, epik ve felsefi şiirler yazdı. Manzum tiyatro oyunları da kaleme aldı. Ancak bunlar sahnelenmekten çok okunması amacıyla yazılmış oyunlardı. Yaşadığı dönemde Türk edebiyatının en büyük şairi sayıldı ve "Şair-i Âzam" ya da "Dahi-i Âzam" unvanı verildi.


  ESERLERİ

  ŞİİR:
  Sahra (1879)
  Ölü (1886)
  Hacle (1886)
  Bir Sefilenin Hasbihali (1886)
  Bâlâ'dan Bir Ses (1911)
  Validem (1913)
  İlham-ı Vatan (1918)
  Tayflar Geçidi (1919)
  Ruhlar (1922)
  Garâm (1923)

  OYUN:
  İçli Kız (1874)
  Sabr ü Sebat (1875)
  Duhter-i Hindu (1875)
  Nazife yahut Feda-yı Hamiyet (1876, 1919)
  Tarık yahut Endülüs Fethi (1879, 1970)
  Eşber (1880, 1945)
  Zeynep (1908)
  Macera-yı Aşk (1910)
  İlhan (1913)
  Tarhan (1916)
  Finten (1918, 1964)
  İbn Musa (1919, 1928)
  Yadigar-ı Harb (1919)
  Hakan (1935)


 2. 2006-11-28 #2
  Makber

  Eyvah ne yer ne yar kaldı
  Gönlüm dolu ah u zar kaldı
  Şimdi buradaydı gitti elden
  Gitti ebede gelip ezelden
  Ben gittim o haksar kaldı
  Bir köşede tarumar kaldı
  Baki o enisi dilden eyvah
  Beyrutta bir mezar kaldı

  Bildir bana nerde nerde Ya Rab
  Kim attı beni bu derde YA Rab
  Nerde arayayım o dil rübayı
  Kimden sorayım bi-nevayı
  Derler ki unut o aşnayı
  Gitti tutarak reh-i bekayı

  Sığsın mı hayale bu hakikat
  Görsün mü gözüm bu macerayı?
  Sür'atle nasıl da değişti halim
  Almaz bunu havsalam hayalim.

  Çık Fatıma! lahteden kıyam et
  Yanımdaki haline devam et
  Ketn etme bu razı şöyle bir söz
  Ben isterim ah öyle bir söz
  Güller gibi meyl-i ibtisam et
  Dağı dile çare bul meram et
  Bir tatlı bakışla bir gülüşle
  Eyyamı hayatımı temam et

  Makber mi nedir şu gördüğüm yer
  Ya böyle reva mı ey cay-ı dilber


 3. 2007-03-28 #3
  Yine gece, yine hüzün
  Ve yine içimde sen
  Ve yine biliyor musun?
  İçimde sen olunca hüzün de güzel...

 4. 2007-03-29 #4
  Yayınevi : Dergah Yayınları
  Yazarı : Abdülhak Hamit TARHAN
  Fiyatı : 14. YTL
  Yeni Sayfa Fiyatı : 9,80 YTL (9.800.000 TL)
  Kazancınız : % 30
  Yeni Sayfa Puanı : 10
  Basım Yeri / Tarihi : İstanbul / 1999 - Kasım


  ''1852 de doğan ve 1937 de ölen Abdühak Hamid Tarhan, bu uzun ömrü boyunca hakkında en çok söz söylenen şair ve şahsiyetlerden biridir. Hamid, geniş bir şiir dünyası içinde yaşamak, söylemek istediklerini dizginsiz bir serbestlik içinde ifade etmek arzusuyla, sadece divan şiirine ve çevresinde şairlere değil, bir manada şiiri fikri muhteva ile dolruran üstadları Şinasi ve Namık Kemal'e de karşı çıkıyordu. Hamid bunu yaparken, kendinden önceki Türk şiirinin tecrübeleriyle Batı şiirini birleştirmeye kalkmış, fakat bu arada yegane kalmaya büyük özen göstermiştir. Onun için esas olan 'orjinal' ve kendisi olmaktır''.

  Dergah Yayınları Abdülhak Hamid Tarhan külliyatının basımını sürdürmektedir. Daha önce neşredilen Bütün Şiirleri I/ Sahra, Divaneliklerim, Bunlar O'dur; Bütün şiirleri II/ Makber, Ölü, Hacle, Baladan bir ses, Validem dizinin ilk iki kitabıydı. Elinizde dizinin üçüncü kitabı kitaplaşmamış şiirlerinden oluşan Hep yahut hiç'in bu ikinci baskısında İlham-ı vatan'da eklemiştir.

 5. 2008-01-10 #5
  Bir Sefilenin Hasbihalinden

  Ne idim ben, ne tabii bir kız
  Belki sahrada rebii bir kız

  En büyük zevkim, ümidim, neşem
  Kırda seyran idi, her gün, her dem

  Düşünürken o büyük sahrada
  Beni halk eyleyeni tenhada

  Duruyorken hareketsiz, sessiz
  Yere inmiş göğe benzerdi deniz

  Aksi tekbir ile dolmuş dereler
  Secde eylerdi bütün mescereler

  Şebi mehtap doğar aynı şafak
  Her taraf nura olur müstağrak

  Akıyormuş gibi her suda hayat
  Yüzüyormuş gibi hep mahlukat

  Uçacakmış gibi eflake zemin
  Halden, mazi ile atiden emin

  Mutmain şevk ile soldan, sağdan
  Bir sataretle inerdim dağdan.


 6. 2009-06-15 #6
  ELVEDA DİYEMEDİK

  Yıldızsız bir geceydi,
  Bir dağ çiçeği gibi şimdiden hasretteydim,
  Sürgündüm, çok uzaklardaydım
  Ve gözlerindi sürgün sebebim..
  Çok çabuk çekildin hayatımdan,
  Kaderle el eleydin,
  Bense kederle sarhoş.
  Yarım kalmıştı hikâyemiz,
  Göçmen kuşları gibi gelip geçtin bu şehirden,
  Belki de hayatımdan.
  Duymadın haykırışımı, acılarımı..
  Benimsin sanmıştım, uçtun avuçlarımdan,
  Tutamadım, gitme de diyemedim,
  Olamadın bir yıldızın kayışı kadar hayatımda..
  Zaman çok kısaydı bizim için,
  Yetmedi gözlerimizden yaşı silecek kadar,
  Ne de ''elveda'' diyebilecek kadar..

  Abdülhak Hamit TARHAN  Okunma: 6500 - Yorum: 5 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -