Haçlı Seferlerinin Türk ve Dünya Tarihi Açısından Önemi - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Haçlı Seferlerinin Türk ve Dünya Tarihi Açısından Önemi

 1. haçlı seferlerinin türk ve dünya tarihi açısından önemini bilen varmı performans odevım
 2. 2011-04-17 #2
  Dini Sonuçlar
  • Avrupa'da kiliseye ve din adamlarına duyulan güven sarsıldı.
  • Skolastik düşünce zayıfladı.
  • Kilise ve Papa'nın otoritesi sarsıldı.

  Siyasi Sonuçlar
  • Seferler sırasında binlerce senyör ve şövalyenin öldü. Sağ kalanların bir kısmı da topraklarını kaybetti. Böylece feodalite rejimi zayıfladı.
  • Merkezi krallıklar, güç kazanmaya başladılar.
  • Feodalitenin zayıflamasıyla köylüler, çeşitli haklar elde ettiler.
  • Türklerin batıya doğru ilerleyişleri bir süre için durdu.
  • Bizans, Batı Anadolu'daki toprakların bir kısmını ele geçirdi.
  • Haçlılar ile yapılan mücadeleler, İslam Dünyası'nı, Moğol saldırıları karşısında güçsüz bıraktı.
  • Avrupalılar, İslam Medeniyeti'ni yakından tanıdılar.

  Ekonomik Sonuçlar
  • Doğu-batı ticareti gelişti.
  • Marsilya, Cenova, Venedik gibi Akdeniz limanları önem kazandı.
  • Avrupalılar, dokuma, cam ve deri işleme sanatını öğrendiler.
  • Papaların ve kralların seferlere mali destek sağlamak için İtalyan bankerlerine başvurmaları, bankacılığı geliştirdi.
  • Avrupa'da hayat standartları yükseldi. Ticaretle uğraşmaya başlayan şehir halkı, zenginleşerek burjuva sınıfını oluşturdular.
  • Anadolu, Suriye ve Filistin, ekonomik bakımdan zarar gördü.

  Teknik Sonuçlar
  • Avrupa pusula, barut, kağıt ve matbaa'nın yanında matematikle de tanışmış ve dolayısıyla Rönesansın kapısı aralanmıştır.
  • El-Harezmi'nin özellikle cebir üzerine eserleri Avrupaya götürülmüş ve bu sayede Avrupalılar ikinci dereceden denklemleri nasıl çözmeleri gerektiğini görmüşlerdir.
  • Yine El-Harezmi'nin eserleri sayesinde Avrupalılar sıfır sayısı ile tanışmıştır ki bu daha sonradan yapısında sıfır'ı barındırmayan Roma Rakamlarının elenmesini ve bunun yerine bugün bütün dünyanın kullandığı ve Arap rakamları olarak adlandırdığı (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) rakam sisteminin kullanılmaya başlanmasını beraberinde getirmiştir (İngilizcedeki "Zero" ve Almancadaki "Ziffer" ifadeleri Arapçadaki sıfır ifadesinden türetilmiştir).
  • El-Harezmi'nin bütün Batı bilim dünyasına etkisi o kadar büyük olmuşturki ALGEBRA ve ALGORİTMA ifadeleri bile onun isminin değişik telaffuzlarından türetilmiştir.


  Okunma: 6280 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -