Cahit Zarifoğlu Kimdir? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Cahit Zarifoğlu Kimdir?

 1. Cahit Zarifoğlu

  1940 yılında Ankara'da doğdu. Babasının memuriyeti dolayısıyla ilk ve orta öğrenimini yurdun çeşitli yerlerinde yaptı. Liseyi memleketi K.Maraş'ta tamamladı. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Çevirmenlik yaptı. Avrupa'yı dolaştı. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve TRT'de çevirmen olarak çalıştı. Son olarak TRT İstanbul Radyosu'nda denetçilik yaptı. İlk şiir ve hikâyelerini K.Maraş'ta mahalli gazetelerde yayımladı. Yine K.Maraş'ta Açı adında bir dergi çıkardı. Başta Diriliş ve Edebiyat olmak üzere birçok dergide yazdı. Mavera dergisi ve Akabe Yayınlarının kurucuları arasında yer aldı. Çeşitli gazetelerde müstear isimlerle günlük yazılar yazdı. Şiirden başka, öykü, roman, günlük, oyun ve çocuk edebiyatı alanlarında ürünler verdi. 1987 İstanbul'da vefat etti.


  ESERLERİ

  İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, Menziller, Korku ve Yakarış adlı kitaplarında yeralan şiirleri, kitaplarına girmemiş şiirleriyle birlikte vefatından sonra Bütün Eserleri I/Şiirler adı altında yayınlandı.Günlüklerini Yaşamak adıyla topladı.


  ÖZGÜRLÜĞE DOĞRU


  Bırakıyor ardından belalara beni

  Tedbirim öldü gövdemin binası geçti


  Göğsümde ince gergin çelik bağcık

  Tenimi bastıran içerilere


  Bağırıyor leylaklarım ağlıyor ağlıyor duvarlar

  Çatlayacak gibi susuz düzgün ve biçimli sanatlar


  Çocuk yığılıyor kalp kalp üstüne konuyor

  Bir baba damarı vuruyor sökülen nabzım


  Şimdi batar birkaç nesil azdıran bozgun

  Simsiyah aklım ve beyaz bir nokta kalbim


  Kader akışı alkışlanıyor her kârım

  Nazlı buluş git git kabarıyor dalgalar


  Çare yok gür gür bağıracağım yoksa bu sefil

  İsyan yüklü gemi zor kayalıklarında gönlün


  Harp. Ezilen etim söğülen köpekliğin için değil

  Güzel ölçülü zulmetmeden yeterince öldürüşüm


  Harp geliyor bir güzel bilendin mi kardeşim

  Binlerce cilt tutuyor kılıçların hançerin


  I believe in you believe in we believe in

  In la ilahe illallah la ilahe illallah


  Şimdi halk yüceldin guslet suyun götürmesiyle kuşan

  Yüzün kolların ateş yakmaz başın ince ayakların


  Dünya bir konak bir konuk ölümsüz hayat içre

  Geçildikçe hor öpüldükçe soyunur şehvete


  Şehvet ahırı değil yeryüzü

  Domuz ahırı değil yer toprak


  İki bakışımın arasında bulduğun toprak

  Dört köşe duvarlar siyah örtü ve göç sesleri


  Kapanıyorum kabul et öyle buyur

  Bin açılı örtüye daha sar beni


  Bin yıl bin daha

  Dursam kapında


  Sayısız perdeden bir perdecik kalksın için

  Başım yüzüm kızarır haddim olmaz aslında


  Sakin ve gövdemin mızraklarını döken bir geliş

  Vara gele ancak birkaç ağaç alıyor göğsüm


  Sakin ve daha sakin mızraklarım dökülsün daha

  Aniden çıkıp havlayan köpekte emanet bugün


  Binbir helak ve Allah selamıyla girilen ovada

  Bir dağ gibi diz çök kendine ırmak ol tut tut bırak yıldırımları


  Sakin daha sakin kımıltı yok bakışında

  Bırak toprak altında göl olsun gözyaşın


  Bir çeşit isyandın gönül ağlaması ilacın

  Destur. Nice uzlet makamından geçersin şimdi


  Şimdi çağırıyor o güzel aşka beni yalvarıyor beni

  Duruyorum ve çeşit çeşit ölüm omuzumun binileri


  Bu ova cennet olmalı sayımızca bir cennet safı

  Bu çukur ateş olmalı sayımızca bir cehennem safı


  Ya bu yol. Ayağın sahibi gövdeden habersiz yürüdüğü

  Gövdenin ayağa merbut ayağa dönük ayak kesildiği


  Sen gönlünü yukarıya bil


  Bir dağ nasıl söylerse öyle söyle

  Bir dağ nasıl inlerse başla öyle


  Ey zarif sen de ata yoluna meylettin

  Korkarım binbir belaya dayanmaz sıkletin


 2. 2006-11-28 #2
  Rasim Özdenören

  Cahit Zarifoğlu'nun şiiri bunca anlaşılmaz, kapalı ya da zor anlaşılır bulunmasına rağmen, şimdiye kadar hiçbir aklı başında şiir okuyucusu (eleştirmen ya da okuyucu olarak) bu şiirleri reddetmek, yok sayak cesaretini gösterememiştir. Çünkü elindeki metinler, anlaşılması zor da olsa daima değerli bir ürün olarak görünmüştür.

  Aşkla şehvet, veliyle zerdüşt, sevgiliyle ******, varlıkla yokluk, zaman ve ölüm, geçmiş ve gelecek arasında zikzaklar çizip durur şair. Birinden ötekine gidip gelir. Bir arayış içinde midir acaba? Yer yer trajik deyişlere ulaşan bir içlilikle topyekun varlığın türküsünü söylemek ister gibidir. Açlık, varoluş, aşk, zaman, savaş hep içiçe örgütlenmiştir, bu şiirlerde.

  Aslında Cahit'in şiirleriyle İkinci Yeni Diye bilinen şairlerin şiirleri incelendiği ve illa bir etkileşim söz konusu edilmek istendiğinde ben Cahit'in şiirlerinin kendinden önce gelenleri etkilediğini iddia edeceğim.

  Kamil Eşfak Berki
  Cahit Zarifoğlu, şiirleriyle bir dil tadı getiren, bu dil tadı da hayata verdiği cevapları yaşadığı dönemin birey duyarlığını temsil edici bir şair-insan olmasından da gelen, ana karakter olarak naturalist bir mantığı olan bir şairdir. Hayatı idare eden sır bütününü fark edişi ve onu arayışı, onun şiiri ve düz yazılarında metafizik bir edayı da yer yer kazandırıyor. O da karmaşık (ama yer yer de karışıklıkla da) poetizm içinde pürist tutumlu bir sanatçıdır.

  Mehmet Kahraman
  Cahit Zarifoğlu, çağın en büyük problemi olan insan problemine doğru çözümler öneren, insanı insana yakışır bir konuma koyan iki sanatçıyı, Necip Fazıl ve Sezai Karakoç'u kendi önünde izlenebilir sanatçılar olarak bulur. Ama bu iki sanatçıyı taklit etmez. Bu anlamda değil onun izleyiciliği. Başka başka vadilerde yazan bu iki sanatçının dışında, Zarifoğlu'nun sanatı bir üçüncü vadidir. Kendi sesi ve kendi imkanlarıyla ortaya konmuş, orijinal bir sanattır.

  Alim Kahraman
  Cahit Zarifoğluna ait hangi metin olursa olsun, onun dünyasına bir iklime girer gibi girersiniz. Yeni bir iklime girmenin ne gibi etkileri oluyorsa, nasıl değiştiriyorsa insanı öyle değişirsiniz. Zarifoğlu'nun anlatımından gelen, ondan alınan bir tad vardır. Bu tad, her lokantada bulunan bir tad değildir. Yalnız onda yapılan, başka yerlerde bulunması mümkün olmayan özel bir yemeği yemeye gider gibi gidilir onun anlatımına.

  Zarifoğlu'nun anlatımı için olay sözcüğünü kullanmıştım. Bu anlatım küçük fakat önemli bir olayın gerçekleşmesi gibi (mesela bir gülün açması) duyumsanır. Dil dediğimiz genel atmosferin içinde adım adım beliren, ortaya çıkan, içten sarsıcı ve değiştirici bir serüven gibi yaşanır onun anlatımı.

  Behçet Necatigil
  Şiirlerinde geniş boyutlarla, özellikle madde ve ruh çatışması, Batı diktasına karşı Doğu protestosu gibi temaları işlediği görülüyor.

  İlhan Kutluer
  Merhum Cahit Zarifoğlu'nun "camiamız" tarafından çoğunlukla karmaşık ve anlaşılmaz bulunan şiirlerini deşifre etmemize yarayacak ve "günlük" dile tercüme etmemizi sağlayacak bir metnin varlığı, mısır hiyerogliflerini böyle bir metnin yardımıyla çözen adam kadar bizi heyecanlandırabilirdi. Çünkü, diye düşünürdük, bu kadar anlaşılmaz şiirleri bir kez çözersek, artık şu modern şiir denen bilmeceyi bütünüyle halletmemiz işten bile değildir. Öyle zannediyorum ki merhim Zarifoğlu da şiirlerinin neden bu kadar karmaşık ve anlaşılmaz olduğu yolunda kendisine yöneltilen sorulardan hep gizli bir rahatsızlık duymuştu, ama şiirlerini açıklamanın değil, belki açımlamanın mümkün olduğuna inanıyordu ve bir şiiri açımlamanın şiire en yakın yolunun yeni şiirler yazmak olduğuna kanaat getirmiş olmalıydı.

  Mustafa Ruhi Şirin
  Zarifoğlu'nun şiirlerinde kullandığı sezgi yöntemi çocuk kitaplarına da yansır. Bilinçaltındaki bağlantılar reel olaylarla çakışınca, fantezi ile olağanüstü, gerçekler dünyası ile hayaller dünyası birarada sihirli bir dünyanın kapılarını aralar. Kendine göre tahayyül ettiği, kendisinin müşahede ettiği, -yaşadığı demek daha uygun olabilir- dünyayı resimlemekten kaçınmaz. Bir kelimenin peşinde hiç yorulmadan dolaşarak projeksiyon görevini yerine getirir.
  İsmail Kıllıoğlu

  Cahit Zarifoğlu'nun sanatında hayatın ve ölümün, aşkın ve şehvetin, inanmanın ve inkarın, teslim olmanın ve isyanın, insanın iç dünyasının ve doğanın ve doğal olan vb. benzeri anatomi, çatışkı ve karşıtlıkların nasıl birbirlerini bütünledikleri bir olağanüstü denecek çağrışımda anlatılır. Ayrıca kendiliklerinden bütün olan şeyler, onun şiirinde adeta temel taşı göreviyle yükselirler: Çocuk ve çocukluk, kadın, baba ve anne, tabiat ve dağ çoğunlukla yalın ortamda kurulurlarken, çoğunlukla da mecazi anlamın kavranılmalarında belirleyici öğelere dönüşürler. İşaret Çocukları'ndan Korku ve Yakarış'a uzanan şiir çizgisi bunlarla oluşurken; düzyazıları Yaşamak, İns ve öteki eserlerde de bunun yankısı olumlu bir şekilde ortaya konulur. Onun için Cahit Zarifoğlu'nun sanatı hayatın üstüne çakışır. Bütünlüğü de burada: Sanat hayata tekaddüm ederek onun anlamını açıklar.

  Hüseyin HatemiTürkçe'de hem ahenge ulaşmak hem de duygu iletişimini sağlamının belki de en çetin bir şairlik görevi olduğu günümüzde, bir de buna "avucunda kor tutmayı" eklemişti. "Hal"ini iyiye doğru sürekli yüceltirken "şiir"ini de yeni "hal"ine uydurma savaşımında idi.

  Ersin Gürdoğan
  Cahit Zarifoğlu Yeni Türk Edebiyatı'nın çok güçlü şairlerinden biri olmasına rağmen, oldukça alçakgönüllü, ve son derece uyumlu bir insandı. Dolaştığı yerlerde, değişik renkten ve ırktan binlerce kişiyle dost olmuştu. O, binlerce insan, onca ülke ve milyonlarca ayrıntı arasında, değişmeyen ve zamanla değişmeyecek olanı yakalamıştı. Milyonlarca değişik ayrıntı yanında, o hiç değişmeyeni kavramanın verdiği güçle daha bir doğurgan ve zengin bir şiir ırmağı olmuştu. İçinde bir yeraltı ırmağı gibi taşıdığı şiir, değişik iklimlerde daha bir saflık ve daha güç kazanmıştı.

  İsmet ÖzelKendinden sonra yazmaya başlayan genç müslüman şairlere hangi özellikleriyle yol göstermiş olursa olsun, O'ndan sonrakiler O'nda ders alınacak bir taraf bulacaklardır. Hem şiirin kendine mahsus kaliteleri bakımından, hem müslüman bir şairin dünya hayatındaki temayülleri bakımından.

  Cemal Süreyya
  Zarifoğlu'nun şiiri başlangıçta benimkiyle Sezai Karakoç'unki arasında kendine yer arar. O ara bana daha da yakın olduğunu söyleyebilirim. Giderek kendini buldu. İsimler sözlüklerinde ve ansiklopedilerde onun "gizemci" olduğu çok kesin bir şekilde söylenir. Bence o kadar değil, ya da Zarifoğlu'nun ayırıcı özelliği orada değil. İşaret onda aynı zamanda sorudur. Maraşlı delikanlı tavrını hiç bırakmaması, onun bir inançtan çok, bir afiye bir gösteriye ilişkin olmasından kaynaklanıyordu. Mahallesini çok seven ve oradan gelen dayanışma duygusunu bir silah gibi de görmeye başlayan çocuk. Zarifoğlu'nun şiirinde çok şey serüven duygusundan doğmuştur. Serüvenin kahramanı kendisidir. (...) Evet bir kabala var Zarifoğlu'nun şiirinde. Ama cinlerle içli dışlı olmayan bir kabala, bir çeşit yazgı pokerine yönelmiş.
  Ece Ayhan'a sordum, ona göre "Cahit Zarifoğlu" şiirde yapı sorununu en iyi kavramış bir konuda örnek gösterilebilecek sanatçılardan biri. Kolsuz bir Hattat'da ayrıca belirtmiş bunu.

  Selim İleri

  Cahit Zarifoğlu'nun şiirini ve düzyazısını o uzaklık, ayrılık gayrılık içinde ancak kendi uzlet köşemden izleyebiliyordum. Kamplaşma havasında kendine yer bulamayacak bu ince şiir, kapalı ama mutlaka sanatkarca düzyazı kendine özgü değerleri daima korurda. Kapalılık gitgide içekapanış konumuna dönüşmüştür. Besbelli yalnızlık. Zaman zaman İbsen'in kaygılı ferdiyetini, zaman zaman Rilke'nin haykırışını anımsatan, yaşamı ve ölümü bir sorgu gibi karşımıza çıkaran Cahit Zarifoğlu şiiri, bir gün, çok daha aydınlık bir ortamda acısını asıl okuruna iletebilecektir.

  Atilla ÖzkırımlıAdını duyardım. Ama şiiriyle ilk kez Cemal Süreyya'nın Papirüs dergisinde karşılaştım. "Ağartı"ydı şiirinin adı.(Papirüs sayı 3, 1966) "Sevgiler yüzüne karşılık geldim/kaygı bağırdı gözevlerimde" dizeleriyle başlıyor. "İkinci Yeni"nin, anlamı imgeler, çağrışımlar düzeyinde yakalamayı ve yeni bir şiir dili yaratmayı amaçlayan şiirsel eylemini başarılı bir biçimde sürdürüyordu.

  Ebubekir Eroğlu

  Daha ilk şiirlerinde adeta ortasından yakalayarak, kendi sesini bulan bir şairin öteki şairlerle ilgisini kurmak biraz güçtür. Ama şiirinde ve hayata bakışlarındaki "acı" unsuru ile Turgut Uyar'la benzerlik gösterdi. Toplumsal sorumluluk duygusu içinde, içten içe biçimlenen kişiliğinde ise Sezai Karakoç'un büyük etkisi vardır. Bu etki onun aile-içi, kasabalı ve şehirli değerlere güvenle yaklaşmasını sağlamıştır.

  Enis Batur
  Cahit Zarifoğlu bir gün keşfedilecek özel bir adadır.

  Nabi Avcı

  Cahit Zarifoğlu'nun şiirinde, benim hissedebildiğim kadarıyla, insanın kendi bedeni üzerine düşünmesi var. Daha doğrusu kendi bedenini şiirinde hissetmesi var.

  Erdem BeyazıtCahit'te çok sık görürüz anlatılmaz olanı, çok değişik, belki şiire hiçbir zaman malzeme olmayacak diye düşündüğüm kelimelerle öyle bir ifade eder ki, tam şiiri orada yakalar. Hemen somutlaştırıverir o soyut şeyi. Yine naçizane görüşümü belirteyim; Cahit Zarifoğlu o hale gelmişti ki, kendi dünyası içinde bir şiir dili kurmuştu ve bunu çok iyi kullanırdı. Yani şiire o anlatılmaz olana ait bir durum çıktığı zaman, bir algılama olduğu zaman onu hemen anında şiire döküverirdi.

  Akif İnan

  Kanaatimizce Cahit'in şiiri belli bir kalıp içerisinde hemen formüle edilebilecek, anlatılabilcek bir hüviyet taşımıyor. Cahit eski tabirle şair-i maderzat, anadan doğma şair idi ev Nabi Avcı'nın da ifade ettiği gibi bir kültürden gelmiyordu. Tanpınar veya üstad Necip Fazıl gibi şairlerin şiirinden söz ederken bazı ekolleri sözkonusu etme zorunluluğu var. Bütün sanatçılar için bu sözkonusu. Fakat Cahit için bunu söyleyemiyoruz. Cahit'in şiir özelliklerini madde madde çıkartamayız .Çünkü o çıkaracağımız liste eksiktir. İşte Cahit'in şu özelliği vardır deriz, ama bir bakarız ki onun tam zıddı kamili, mefhumu muhalifi bir özellik bizim gözümüzden kaçmış. Kendine özgü bir kişiydi. Kendine özgü bir şiir kurgusu, bir şiir algısı vardı. Çağdaş şairlerden hiç birisiyle bir benzerlik ifade eden yanı yoktu. Geçmişlerde Cahit'i müjdeleyen bir işaret göremiyoruz. Bazı yabancı dilleri bilirdi ama yabancılardan da etkilenmediğini biliyoruz. Diyebilirizki, Cahit, şiirimizin son dönemdeki dahisidir.

  Cumali Ünaldı

  Baştan beri Cahit Zarifoğlu'nun şiiri geniş açılı bir fotoğraf makinesi gibi geniş bir alanı kucaklar. Zengin bir kaynağa sahiptir. Dünya'daki küçük sesleri bile alabilen hassas bir anten gibidir. Bu durumu Zarifoğlu'nun yapısından, davranış biçiminden ve kişiliğinden kaynaklanan bir olgu olarak değerlendirebiliriz, her şeye ve her olaya karşı duyarlılığını ortaya koyabilmektedir.

  Böylesine zengin olan iş dünyasını şiir olarak ortaya koyarken hep buzlu camların arkasına gizlenir, hep flu görüntülerle ipucu verip gerçek okuyucusunu bulmanın peşindedir. Onun okuyucusu olmak, bir bakıma belli bir okuyucu arasından seçilmek olmayı gerektirir. Bu zorluğu aştınız mı sizi ses, renk, ışık ve sözün en olgun ürünlerinin beklediğinden emin olabilirsiniz. Ancak şiirin kendini kolay teslim etmediğini de unutmamak gerekir. Kendisi şair olarak birçok zorluğu göğüslemeye hazır ve talip olduktan sonra okuyucusunu zora koşması da tabidir.

  Aleaddin Özdenören

  Cahit kadar kendini şiirle özdeştirmiş başka bir şaire rastlamak çok güçtür. Şiirinin kapalı olduğuna, anlaşılmadığına dair birçok protestolar ve itirazlar olmuştur. Ben bu noktada şöyle bir düşünceye sahibim: Cahit insanın kaderini yalnızlığını faniliğini ölümünü varoluşunun anlamını ve anlamsızlığını hiç felsefi spekülasyonlara kaçmaksızın bir şiir diliyle yansıtmasını bilen bir şairdir. Şiirinin kapalı oluşunu ben buna bağlıyorum. Doğayı nicel olarak değil, nitel olarak gözleyen bir insandı. Yani münasebetler haliyle değil, doğanın arkasına nüfuz etmesini bilen bir insandı. Dolayısıyla bu şiir kendiliğinden bir anlaşılmazlığı da beraberinde getirmek zorundaydı. O hür bir şairdi, yaşayışıyla da hür bir insandı.

  Bu yorumlar Beyan Yayınları'ndan çıkmış olan şairin bütün şiirlerini içeren "Şiirler" kitabının 2. baskısından alınmıştır.


 3. 2006-11-28 #3
  SEN KUŞ OLUR
  GİDERSİN BİR TRENLE

  Uzun bir geçmişimiz var
  Hiç yorulmadan
  En azından bir kere
  eğlenceli beşik

  ha biz varız
  ha biz maskeli balo
  Saygıya durup üstün bir gecede
  Bir sır payı katlayıp
  sade bir kahveden
  Keyifsiz bir detayın hükmüyle
  ha biz yokuz
  ha biz seferde

  Ya bu kez ölenleri görmeliysek
  Ya sen kuş olup gitmeliysen bir trenle

  Parka dolalım
  Park bizi alır önce
  Seyrimizden bir sabah kazanır
  Eğri fakat daha çok eğrilmez bir şoförle
  Sayısız rampaya katlanır
  ya güneşten daha zengin
  sofraya diz çökeriz
  ya sen kuş olup gitmeliysen bir trenle

  Oysa sergimize kuşlar gelir uzanır.


 4. 2006-11-28 #4
  VE ÇOCUĞUN UYANIŞI
  BÖYLE BAŞLADI  Gül kokuları çocukların kaburga kırıklarından geliyor
  Acıyı ve insanlığı çocuklar
  Böyle dayanılmaz kıldılar ve yeni suları
  Onların bilgileri getirdi
  Elleri önlerine bağlı - duruşları
  Omuzlarından göğüslerine doğru kıvrık ve yumulu
  Yaşarlar ebedi göz ve ölümsüzlük aşısı yapan kitabı
  Ki şimendifer
  Nasıl peşinden koşturursa katarları yolcu kutularını
  Oralarda civarda
  Böcekler sürüngenler bulunan kırda
  Dönen çember - toprakla çalkalanan çocukların önünde
  Bir dev gezinir
  Şimşek düşer

  Ve balık yumurtaları
  Ki onları balıklar
  Suyun gencine bırakırlar
  Ve suları da gezer ölüm
  Çelikağ yok eder insan eliyle uzanarak
  Hem balığı hem yumurtayı
  Hem yumurtadaki balığı
  Hem balıktaki yumurtayı.

  Toprağa dikili gözler neler bulmaz
  İstese dağlar mı bulmaz
  Sonsuz gebelik ölümü su çiçeği gibi döken hayat
  Suları ve karaları uluyor birbirine
  Erkekler kadınla donlarının altında harp cep kitapları
  Dudaklarında verem çiçekleri uzaktan
  Yakından aynı ve ayrı uluslardan


  Genç bir adamdım
  Tren uğurladım

  Eski ve yeni efendileri
  Taç giyen şahzedenin karpuz gibi
  Yada gemilere açılan çelik bir köprü gibi
  Serin kırmızı ve sıcağını bırakarak
  İkiye bölüneceği haberini
  Büyük olayları hava limanlarında zonklayan
  Trenlerle ben yolladım

  Parklarım vardı akşamları
  Kapatırdım
  Saati vurunca trenlerin bekleyip gelmiyenlerin

  Bıldırcın tüneli ve bir açık ve bir örtülü tren
  Akşamsa hemen
  Korkardım - bir kızeline tutunarak
  Karşı komadan sarışın - onu dökülmüş yapraklara yayarak
  Çıkarırdım yanağından ürkek şapkalı
  Ve çantalı adamım
  Yaklaşırdı ve sorardı
  - Oralı mısınız oralıyım
  - alın ve okuyun incil ve yohannaya göre
  - misyoner misin değilim
  - o hah ha
  - Değilim ve okuyun yohannaya göre
  İnsana olan sevgim - bodurluğuna kurnazlandığına
  Birden bilerek
  İstasyon bir boşluk
  Çünkü bir yok bir var
  Trenler çenreler

  Üçüncü hat koş üçüncü hat
  Katlan elele katlandık ey Anna taş içinde heykelim
  Yonttum yonttum taş bitti sen çıkmadın
  Yanıldım avrupalanmakla çün bizde
  Kadını kelimeyle kurarlar saklarlar örtülerle
  Derken katar üstümüzdeki katardan çoğaldı
  Sen burgu oldun içimin dağlarına tünele girdim
  Sıtrasburg akşamın karnında
  Uslu çocuk olarak bekledi
  Bianka boğazlanan boğanın önünde kaldı
  İstersek durduruldu diyelim
  Çünkü halklar vardı
  Güvercin halkı
  Meydan
  Göz halkı
  İnce doğranmış fransız halkı
  ey Anna sen kalkan balığı
  Kafa vurmayan fakat gövde vuran
  Ağzın karnından biraz yukarda
  Karnında bir anne yeni kız doğuruyor işaretleri
  Kan gidişmeleri
  Açık göğün önünde açık meydan halkları
  Bianka kıvılcım
  Ucu kendine kıvrılmış kılınç

  Öpüşümüz gizli olmalı
  Öpebilirsek uzanıp kaderlerimizden öpmeli
  Sıcak gözyaşı ve şikayetle
  Ağzı konuşmaz kılan
  Ağzımızda
  Dilimizi şişiren ayrılık bademi

  Senin elin söyler
  Avucunun toprağa deyip donan çızgileri
  Anlatır
  İstasyon çayevini dolduran gebeyi
  Aşkın
  Şişen bir yara gibi gelişi
  İçimizden iki yolcu gibi gideceğini

  Venedik birdenbire kavruldu
  Nedensiz ve niçin
  Çün korkunç
  Ve savaşla gidiyorsun
  Ama ancak sen
  Vurulduktan sonra ve kurşun
  Benden ayrıldı
  Ve gittin
  Ve dağ çöktü

  *  Artık dayanamam
  Yabancı isimlerin ebelerinin içinden
  Yabancıların ter kokusunun içinden
  yabancının buyruğu ile geçmeye

  Ey toprağım kalkamadığım
  Üs kimin üssü
  Kime ait minare

  Ey sen karşımda paylaşılan
  Alna dudağa ve kalbe ayrılan
  Sen aşkım sabah doğrulunca bağırdığım
  Geceleri sancınla kıvrandığım

  Karanlığı itiyorum yine gelir
  Sabahı seviyorum özlüyorum
  Seni aydınlığa getirip anlıyorum
  Daha sonra ışıksızlıkta anlamsız
  Ve sancım var

  İnceden ve derinden gözlüyorum
  Çılgınlık ve inceliyorum
  Kilom elli beş boy bir yetmiş üç
  Sen kendime etiplikle eklediğim
  Kanı benden canı ciğerimden alırdım
  Aydınlıktın
  Hep onarırdım eksiyenlerini güneşle

  Ay gece görününce açar aylığını
  Kurbanlar ve senin büyüklüğün dağınıklığın
  Çünkü her bölgeni başka bir şehirde yaşadım

  Küskünlüğünü aşk öncesi şehirde
  Etinin lekelerini doğduğum şehirde
  Korkularını ve yüksek korkmalarımla
  Irmağı kapayan boydan boya
  Suyu toprağa ilave eden şehirde
  Gidişini özel olarak
  Kalbimin bağışladığı şehirde - en önce

  Ayrılık vardı hep

  Ay gece olunca pay ederdi ayrılığı
  Ey güzelce yakalandığım
  Mutlulukla sunulan
  Bize bahşedilen armağan kılınan
  Ayrılık sen ki
  Aşkın ve sanatın
  Durmadan doğumlar getiren anası
  Hep orda gebe kadınların dibinde içinde
  Doğuma en yakın
  Doğmadan gibi ve aralıksız doğarak

  *

  Böyleydi kuruluş yapı ve bizim ustalığımız

  *

  Fakat sen
  Hep karşımda kalan
  Ağzı ağzımdan alınan
  Paylaşılmakta olan

  *

  Biz dördünce Muratın kılıcının sivri ucunu tutuyoruz
  Keskin yanında karılarımız ve çocuklarıyla
  Hızla akan bir vatan tutular
  Aşkın ve birlekteliğin çatısını orada kurdular

  Karılarımız her asrın insan güzelleri
  İmkan bekçileri
  Ağır arabalarla taşınan sancılarımız
  Ağır tabanlarımız
  Etten değil gibi az yiyen gövdemiz
  Toprağın ürününe avuç açan karşı koyan
  Yeri var olmayan bir lisanla bağlayan
  Sıcağa ve nalın kıvılcımlarına gerçek isimler koyan

  Irmak ve ırmağı süren yol
  Biri uzağında kaldığımız
  Öteki içine daldığımız

  Buzul uzaksa ve beraberlik ateşi kucaklamışsa
  Sabaha çıkmamız kolay
  Güneşi bir mızrak boyu yükseltmemiz
  Yabanı kolundan tutup germemiz
  Alnına bir mıh
  Sırtına bir yafta ekleyip göndermemiz
  Yekin seslerindeki yanlışlığı düzeltip
  Büyük doğrulamanın aklına geçmemiz
  Yavuz boğalara benzeyecek
  Ve sancı değiştiren hayvanlara

  Küçük kahraman öğütlerle büyük esere
  Bir mısramızdan girer
  Bir çocuk avlusunda salıncaktaki çocukların
  Anneleri ablaları sahilde çay içen ev'den konuşan
  Gelecekle haberli yemiş yutan elleri
  Şimdi salıncakta aynı anda
  Bir fotoğrafta gibi
  Her geçen anı fotoğraf olan çocukların
  Altlarındaki toprağa
  Öğütlerle büyük eser okları işaretleri
  Düştükleri taşlara dizlerini kanatmak için
  Biz açıyoruz
  Ekonomik iktisat risaleleri

  Her şey benzinle aşk ve ilkbahar bile
  Barut ateşle harmanlandı
  Kılıç nasıl deldi geçti ve çekildi
  Ve nasıl kan göstermedi et
  Tanrı adıyla renk değiştiren mavileşen ateşe
  Örtü yapıp otururlar ateşten ateş ve yanmazlar
  Güvercin teslimiyeti içinde
  Bakın istiyorsak

  Nasıl yıllarla sürüyor bir salise
  Sabah bulantıları birlikte yatılan akşamlar
  Kuşların yalnız uzanıp pencereden

  Havaya alıştıkları saksıları kavrayıp uzaklaştırdıkları
  O gökler ağaçların tulumba gibi çalışan özsu boruları
  Sızıları tahta kulübelerin
  Dağda tahta kulübelerin

  *

  Ateş için odun topladık
  Ben makki ve beşimiz
  Kısa ama kesin çağırarak
  İçeriksiz coştuk hemen.Hey önce ateşin içinde ol
  Hey önce alevin sıçrasın
  Yüreğimizi kavuran soluğumuzu başka yollardan geçir
  Aynı an ayağa kalkıldı
  Doğranıldı
  Nasıl söylenir bir erkeğe bir kadın
  Denize atılan bombanın
  Balıklar delirtiğini
  En zor sorunun yöneltildiği
  Bir kadındı
  Nasıl ki kelimisiz ve gözler olmadı

  Rensiz bir iz seçiliyor
  Belki karanlığın kendisi işaret veriyor
  Saçların değişiyor
  Karanlık tahta kulübe ve saçların
  Hepsi bu hepsi bunlar

  özgürlüğü kur
  Suyu dök yürek etlerimizi
  Parçalanmalarımızı topla
  Büyük ateş meydana yağmur getirdi
  Gökteki kazan devrildi
  Ağaçların gece aydınlığı
  Duygunun canlılığı
  Kıvrılıp eğilişi dalların hüzne ateşe
  hüzne ateşe
  hüzne ateşe tutuşu

  Toprağı üzüntüden ayıklayışı
  Sende kaybedebildiğim yani ey korkulu hayat
  Taktığım tarafımızdan sevilen
  Haklarımız esenliğimiz karanlığımız
  Güzelliğin ellerin alnınla
  Mızrağını seç önce seç kabarık alnımı
  Fırlat kayaya kimliğini kişiliğini
  Dişlerimin ortasına
  Sar beni kumlu ağaç kütükleriyle
  Ki suyu geç beni kurula

  Arkamdan rüzgar seğirtiyor
  ellerim dağdaki kulübeden ses ediyor
  Orman uğultular kurt ulumaları
  Aşkın omurgan
  Yapışkan
  Yak beni çocuğumsuz

  Senden ışıklandırılmış havuzlarımda
  Ve gizli su yollarında
  Sözün ediliyor

  O sen sen
  Gölgemi bırak beni sürme
  Ben benimleyim

  İçim büyük sabırla haşlandı
  İçim ey İçim bu yolculuk nereye
  Yine bir şehrin ölümünü başlatır gibisin

  *  Ve çocuğun uykusu böyle başladı
  Çünkü yeni bir çocuk uyanacaktır

  Ey ana
  Parkları çocuğumla eş doğurdun
  Çimenleri mutlu kıldın

  Bayrakların sularda aktı
  Pulatın
  İnce ve yumuşak saçın
  Yaralı ağzın

  Mutlu kılan çocuk
  Çimene düşen yaprakları

  Kadın sen tattın
  Babanıkine benzeyen
  Çocuğun böbreğindeki katlar


  *

  Gün gelişini açıkladı
  Sen kapanan gözü açıkla
  Karısına arabayla tabut taşıyan adamı
  Güzel yontulmuş ve sarıları olan kadını
  Yeni bir çocuk planı yapan
  Yeni ve ölümü de trasfer eden aileyi

  Nalçayı yiyince nasıl çöküyorsam yere
  Nasıl dumanını üfürürken ve solarken ciğerlerime
  Düşten yıkanıp ava değil çocuğa yatıyorum
  Değil vurmaya ve raslantıya
  Değil hülyalanıp dalgalanmaya
  Çıkara değil kedi gibi sokulup ayartmasını
  Değil sarı demire
  Değil söylev'e asla değil aştım gitti yirmi dokuz yıl önce ölenleri

  Nalçayı yedikçe nasıl çöktüm yere
  Zorla ezilenin zorlu öldürmesi olur
  Fabrikanın kasıklarını ovan işçilerin
  Hak dünyasında hastalanırım olağandır
  Neden mi şimdi tepilebilirim
  Maden ocaklarına dinamit yerine

  Bir hakkın düşmanıyla kucaklaşıyorsam
  Sök beni yeniden şakağıma it ellerimi
  Bileklerime aklım aksın
  Damrlarımı lif lif denetle çöz gözümün perdelerini
  Trenleri uzlaştır sulh fenerlerini yak
  Nerede olursan ol kim olursam olayım

  Sesimi bir dağ zannet
  Irmağa ver haberi
  Yangına doğru sürünen haberi
  Güneş beni saklar
  Sen alnındaki dumanı kazı
  Kemiğimin geleceğini düşün beni yont alıştır

  Sararan örtü cafe müller
  Gırtlakta sarı halka
  Esirlik ve kendimden kayma halkası
  Yalnızlığın çarmıhı dere balıklarını ilanı
  Çarmıh yaylı ve değişken
  Karın çarmıhı bel kemiği ve baldırı
  Karnımız ayrı sancılardan kaymış
  Yeşil yada yeşil olmayan çocuğun ağzından çoğaltılmış


  *

  Ey gece sen de aldatıldın
  Sana da tuzak kurdu yüzü güneş parıltılı kız

  Rosemariegirbach


  *

  Gidip bilmediğin kentlerin
  Böğrünü delen harp mikkaplarını gördüm
  Kartpostal tüccarlarını
  Kilise ortak pazar dirlik orak çekiç
  Ve asya ve afrikaya ayak atma postallarını

  Ve kimseyi göstermeyen aynaları

  Ve bir istasyonda
  Hatta önemsiz bir memurun yakınında
  İçinden asya çıkan bir balya

  Geleceği
  Ormana terk etmeği dener gibi yeni doğan çocuğu
  Ananın karın bulaşıklarını arımadan
  Çalıları ve topraklaşan yaprakların içine
  Alabildiğine gevşeyip bırakılmış gerginliğin ortasına iterek
  Geleceği ormana iter gibi ormana iterek
  Meleklerin hayatını yaşamaya
  Gidelim sizinle kendimde insan olmadan
  Kimseyi insanlamadan yaşamaya
  Sıcak kayayı arayan iki tavşan gibi
  Evleri korkutmadan uluyan kurtlar gibi
  Bellemeden
  Etle bilinçlemeden
  Evdeki sevincin ballanan hüzünleri
  Bilmeden aşkı ve aşk benzerini
  Çocuk sesinin düzgünlüğünü arayan bir çeşit insan olarak

  Görevi bu olarak
  Yalnızlığımızı sesizce ortaya koyalım
  Erkeçe sesiz ve erkekçe
  Kiminki sahipse ölümü o karşılasın
  Ağırlasın

  Ayaklarım ağrıdı güvercin izlemekten
  Onun başının önündeydi alevli sancak
  Elimi ve kalbimi uzattım
  Eriştim tanrıya çağırma kuleli evin
  Bekliyen güvercine
  Güneşi ayı ve yeryüzünü bütün şekilleriyle
  Bir kutlu çehrenin emrine kul bildim
  Bilesiniz
  Ona döndürüleceksiniz

  Ve başı yeşil haleyle çevrilen
  Yüzünde tarihten ve gelecekten bir renk beliren
  Atmacanın pençesinde atmacayı kendinden geçiren
  Bir güvercin ki ne gören olmuş
  Ne işiten

  Bir sabah bir çeşit güvercin fırtınasıydı sur önünde
  Gözleri burçlara
  Bayrak tebdiline dikilmiş bir kartalın
  Buyruğundan hızlanarak
  Bir kartaldı gözünü burçlara dikmiş
  Döşü surları geriletmiş
  Durur gücercinlerin en önünde

  Emrolundu.Haliç bir yılan gibi yönelip
  Soktu Kayser'i

  Zaman bir takla attı
  Zaman bir takla daha attı

  Zaman altında kalan
  Çıplak boynu hançer kuşaklı
  Başı sülük ağızlarında
  Ayakları boşlukta çırpınan
  Bir millettik artık

  Güvercin
  Merhamet kılıçlarını toplayabildi ancak

  Camide toplantı var davranın
  Aşkı denetleyen güvercinler
  Kılınçlar eskinin habercileri
  Keskin bekçiler
  Bildirciler.

  Bir iç çığlıkla
  Yürüken üstüne bir mısır habbesinin
  Yeni yorum yatırımcıları
  Ve büyük doğrulma günüyle
  Bir aliterasyon olan güvercin

  Dansöz kalkışlı güvercin
  Gel.Sen gelince
  Azap çıkacak her evden
  Gidecek kendi evine

  Organlar sizinle benim savaşım
  Ben ahretim
  Ahret yere gebedir

  Sizinle hep beraberim
  Dağı tutmuştunuz kalbinizden geçendim
  Güzel duydunuz ve durduruldum
  Atımı atınız büyüledi
  Okyanus everesti nişanlayıp durdu
  Çünkü etin ötesinde
  Bir şey değildi everest ve okyanus

  Korkunun yüzüne ayna konmuş gibi
  Başkayım sizinle
  Aynayı eline alan korkuyu bilir
  Çün korku etin içinden yekinir

  Hep koşmaklayız kitabın onayıylayız
  Tarlayı çok severiz.Yaradan
  Lokma lokma bölmüş istiyenlere
  Karından gelenlere
  Ve karna gelenlere


  *


  Aşkı canbazımız aldı
  Tokmak kırıldı
  Kapının çatlağı esner
  Gözetleyen göz şişer küçülür
  Et aralığından görmeyi dileyince

  Duyulur iç ses
  Uyan ey kaplumbağa kelimeyi kımıldat
  Çünkü kıymet sezilsin otobüs devrilsin
  Kımıldat kanlarını
  Koşanın yıldırım gibi duranın
  Susanın ve dağlarla konuşanın
  Kendiyle
  Dağları konuşturan
  Aklı çok kez hançerce bulunduranın
  Kendini sürü için öldürüp
  Sürüyü çobansız bırakan çobanın
  Hep içilmez sulara varan koyunların
  Mermerin namütenahi bekleyen kayanın
  İçinden hata edilerek çıkarılanların

  İnsan yüzleri
  Çömelmiş inleyen ve içgüdü şekilleri
  Yaralar kan akmayan
  Kanla işi olmayan
  Taştan çıkanın ve çıkaranın birlikte söylevleri
  İnsan sanatı çığlıkları
  (bir yerde onlarlayım)
  Öpülerek topuğu parlatılan tuncun
  Günah anlatılan karanlıkların
  'Enriko istersen anlat önce sonra işle'

  O dağlar güvercinin yabanına yuvadır
  Hiç solunmamış bir hava üfler rüzgar
  Dünya sürü yürüdükçe döner
  Çoban sürü için ölmez gelecek sürüler için
  Yaşamağa bakar
  Kısa süren bir hatıra değildir toplum

  Mısır taneli çocuk avuçları
  Fotoğraflarını çek günahların
  Tövbeleri yıldırımla yayınla yine de

  Esmeri
  Karayı
  Kızıl ve sarıyı bir tutanı
  Benden aldın

  Buruşmaz entarisi İstanbulun entarisi buruşmaz entarisi
  Maraşın seferde
  Fakat İstanbul ve Maraş
  Fakat Maraşın
  Her kurban arayışında
  Fazla davrandım ben
  Yangına uğradım ben
  Kara bir moloza uğradım
  Bazen marsık sanıldım

  Maraşın her kurban arayışında
  Ve bulup sunuşunda
  Mutlaka bir işareti vardı
  Bayram çöreklerini tuzundan yağından anlayışın
  Sertçe düşmanca gibi tokça kucaklanışın
  Harbeder gibi sevişin

  Mesela adil erdem aynı silahla mücehhezdi

  Üstümüzden aynı katr geçti
  Mutluluğumuz anlaşılsın yıkıldık
  Toprağa yayıldık ve büyüdük
  Çünkü topratan ancak böyle geçtik

  Kızlar burgulu
  Etlerinde tahta kıymıkları karınca yığınları
  Alabildiğine açılmış bir organ
  Bir gramofon
  Geniş ağızlı

  Her adımlarını bildiğimiz
  Hangi yörüngeye güttüklerini
  Hangi suyu geçtiklerini
  Ne çeşit bir şölenden koyulduklarını
  Çünkü sokağı aman nasıl eğilerek geçiyorlar
  Hangi tahta kapıdan çıktıklarını
  Zenginini ve bulgurlu su içenini
  Ellerinin çatlaklarını yine krem sürüleni
  göğüslerinin bakımını tahta sütyenlerini
  Ocaktaki dumanın yaktığı sapladığı göz sürmelerini

  Çünkü kara dumunlı ocak
  Ve sürmeydi

  Sürmeyi niye çekmeli
  Sürmeyi çekmeli mi

  - Annen ne söyledi
  - (Elmanın yarısını kardeşin yesin)
  Kardeşin yesin anne yemesin mi

  Elmayı yemiyorsun bir
  Ve öyle sıkılıyorsun ki elma ölecek
  Ne sen yiyeceksin
  Ne kardeşin ne annen

  Bu evde yılanı yine değiştirmemişler
  Baba ana ve kardeşler
  Aynı odada soluyorlar
  Oda şişip iniyor
  Dışardan bakınca odaya
  Duvarlar kıvrılan oda
  Özel bir skorku ve kuşkuyla irkilerek
  Tehlikenin hayvanları yönünden
  Boğularak
  Yılandan gizli işaret alarak
  Göz kırpar gibi yapıp uluyor
  Oda uluyor

  Yılan göz kaş işareti
  Konuşmayan hiç bir şey yapmayan

  Başını yılandan çevir yemek taşmasın
  Başını yılandan çevir kuyu yakın
  Başını yılandan çevir unutma babayı yürekte tut
  Baba dağ ve balata

  Anne
  Kolundan koynunda karnında çocuklar
  Gitti pazara dolandı çocuk beğendi

  Anne ve dönünce
  Anne eve dönecek

  Ölüm bilinecek küçük ölüm
  Mahalle daracık bilinecek

  alçak duvar ötesinde ölün taht asıcak su
  Ve odun kokusu
  Kabre akıtılan sabunlu suyu
  (Yolun burasında çoşkuyla karşı ko)
  Nasılki beyninden apartman fışkıran mimarın
  Yaşamın öte yarısı
  Burçları gezer
  Kutup yıldızından söz eder

  Gök çoğalınca
  Göğe açılan göz kapanınca beni duyacak anlamayacaksın

  Bunlar hep senin ölün
  Bir yerinde yatağa sığmayan çocukların
  Suçları bir atmacayla alınan çobanların

  Her şey karıştı çünkü öldün
  Artık kimse bulamaz kendini
  Eller birbirinin içinde
  Senin ölmüş elin yapışır
  Benim tetiğimin üzerine


  *

  Silah benim tetik bende koşanadek kurşun benim
  Parmak senin et senin güç senin
  İrade kimde
  Benim elim hangi köpeğin içinde
  Dişleri birbirine geçmiş bileğimde
  İlk traşını olan gencim
  Jileti kemiğin iliğinde
  - Kan seli
  - Tetik kan seli
  Hedef nerede kız mı erkek mi
  Dünya çekirdeği mi
  Yeryüzü ateş mi
  Şehvetin ya da nur içinde birleşmenin
  Sanat'ın içinde beklerken herşeyi önceden kestirenin
  Çünkü şarttı bir kere
  Ölümle yanyana şeytanın içinde durmak

  Karnından geçmek
  Bir lambayı bekleyen makkinin
  Öpüşünü kanla bekleyen
  En küçük kilisede çarmıha çekilen
  Dom'un üç asrın
  Kana kan koyup
  Yücelttiği abesin
  Galerisi insan ve heykel ve resim ve kezzap galerisi

  At gözü oyuk
  Heykel atın içinde
  Çünkü at büyük heykel
  Sürücünün içinde on aziz bir kaç isa yezus hiristus

  Yüz bin haç
  Atın ayağında bir nalbant heykeli
  Nalın içinde bir at benzeri
  Karşılıklı uyuşan iki arslan
  Biri dişi diğeri dişi
  Yuvarlak yalanmış ve parlatılmış derileri
  Ki karpuz yenmiş gibi
  Goldah karpuz
  Anna karpuzun çekirdeği
  Frankrayh şu dağın ardındaki dağ

  *

  Düşman kim onu anlat
  Mişel'i hatırlat alnımı uğraştır
  Kalbine planlı ve
  Avrupa bir duvarın taşları dizilen mişeli
  Saçlarına çocuk kuşlrı konmaz
  Çocuk uçmaz dallarından.İçinden yanından
  Boy tüfeği patlatsan
  Tuzaklı
  Hatırlat mişeli mişeli
  İçinden hep bir kuşku tankeri
  Bir petrol tankeri namıyla yol alır
  Pergel petrol
  Borusu motorun icadı
  Aşkın feda bayramı cenaze şekli
  Boyuna hatırlat
  Yoksa olur ki unuta kalırım esmerliğimi

  Telefon
  - Görüşünüz nasıl
  - Yorgun uyanırken ve gittikçe diri ve daha esmer

  Tanımadığım kentin
  Ağırlık merkezine alındım
  Taşıtlar grevler insan böğürmeleri
  alış verişler
  Şapka çekerken birden çocuk doğuruyorlar
  Baba oyundan çağrılan çocuklar gibi isteksizdir
  Ya da bırakır kürekleri denizin üstüne
  Suda kayan cilalı bir taş gibi seyirtir


  *

  Her doğan çocukla orda
  Birlikte. Daha yeryüzüne bakınamadan
  Kırbaçlarınız uyumaya. Anakarnı yorgunluğumuz alınmadan
  Vurulur kollarımıza ve. Çarpılır dizimiz dizime

  Her doğan çocuk
  Bir ertelemeydi analarca bağlanarak memelere
  (Artık sigara içmeyeceğim artık
  Koyun gütmiyeceğim)
  Meşgul uğraşır azar altında bile uyurken de
  Uykusundan silkelenip irileşmeye hamle elleri ve duramadan
  Yan beşiktekinin yüzüne gölgesini indirerek
  Bir gün önceki bedenini
  Kaybedilmiş bir okul eşyasını gibi özliyerek

  Her doğdu
  Bir ölendi

  Mayland uzun yüzlü bir kız resmi
  Hani şu hep
  Selamlaşıp geçerdik
  Uzun yüzlü kızlar çizen ressamla
  Aklımı anlat gönlümü kazandır
  Benden beni çıkar bakalım kalacak mıyım
  Üstüme beni koy bir de
  Gözle dayana bilecek miyim
  Yoksa hemen birkez daha bütünle bende beni
  özümü kullan
  Çünkü aşktır
  Beyaz bir sanat


  *

  Evlerin dışında
  Çünkü böyle oldu

  Pencereden uzanan başın dışında
  Günahın ve sevabın

  Merkezinde hem tanımadığım
  Alışmadığım bir sistem gitgelinde
  Boyuna sırtımdan ve kafamın arkasından delindiğim
  Oynuyorum ve rolümü. Oyun çarkının boşuna döndüğünü
  Seyircilerden bir kadın olgun ve eteçalan
  Çıplak. Eşyadan ve odanın kapamasından
  Her an biraz daha soyunarak
  Yatağında
  Çivilenmeden gerilmiş çarmıha gibi yatan

  Anlıyorum oyun çarkının kendine döndüğünü
  Ölümün
  Saklanacağı kalmayan avhayvanı gibi
  avcısına göründüğünü
  Ah anlıyorum
  Çünkü annanın
  Anlaşılmaz bir gözaldanımıyla
  İçimde bir gemi batırıp döndüğünü

  Unutmadı
  Yanlışlıkla
  Onlara:
  Beni unutmayacaksınız


  *

  Anlat kızın ekmek tutuşunu
  İçimdeki soylu kişiden utanışını
  Annayı tutarken balık tutuyorum
  Ekvator ağzıyla kolumu buzdan indirmişim
  Kız içimde bir sarmaşık kelimesiyle büyürken
  Arada bir kanla uslayıp
  Seni anıyorum
  - eyeski sevdiklerim -
  Sizi şaşırtıyorum?Sanatım
  Fakat ben korkutuldum


  *  Şatoya bağlanan tahta köprüde beynim
  Ağırlaşmış dalmışım
  Güneş doğmuş işte böyle. Taş ısınmış ısınmış
  Neredeyse belleğinden kan ürperten
  Birsipahi sureti

  Aşka ne zaman veda
  Demiş ki bu topraklar
  Boyuna kiliselere taşıyorlar otobüslerle.Isınamıyorum.
  Ve Baden Baden'de kaçtım
  Başka bir kiliseye
  gittim.Hafifçe.
  Çok ve canlı renkli süslemelerden azürpererek

  Dost için yani dosto için
  Dönerken
  Kule yerine
  Küreye yakın parlak başlıklarına dönüp baktım

  Dosto Badende
  Ve kumar da oynardı
  Bir çocuğun.Hırsla.Bir taşı
  Atışı gibi.Dikine.

  Kapa perdeyi kapa köprüyü
  Ve şatonun ta kendisini
  İnce bedenin mühürlenişini
  Tüfek mahzenini
  Sevginin tiklerini aort deliklerini
  Duvarda asırlardır dinlenemeyen
  Dört işkence resminin

  Takip tutuklanma işkence
  Ve tahta kurulan işkenceli etin
  Bin dokuz yüz 77 yıl
  Yenilen içilen kan ve etin
  Yarı açılan mor pelerinin
  Çizgi - kan
  Çizgiler ve kanın
  Başta yer yer kemiğe batan tacın
  Dört resmin dört korkunç dakikanın
  İri jestlerini anlıyorum

  Makkiyi hayır
  Sigridi tren getirdi
  tren götürdü
  Yedi


  *

  Duruşu kımıldanışı
  Mağrur tavırları olan
  Çünkü o güzel kelimelerle ağırlanan

  Göllerin beşiği toprak eğrisi
  At yiyen ejderdi
  Tılsım
  Karıncanın kölesi

  At köpeğin kuruyan ölüsünü
  Minderi düzelt
  Baklava kırıntılarını
  Ana babanın kol gezdiği koruduğu pencere kıyılarını
  Mutfak ve yüznumara korolarını
  Yatak amaliyatlarını cinsiyet taslarını
  An binlerce yıl olan et kabartmalarını

  Pervaz ve şimdi
  Büyük terasalarda doğuruyorlar
  Kol bakımı bilek ve dizkapağı bakımı
  Gebelik ve sancı limonlukları
  Sıcağa karşı ay ışığı
  Yelpaze atkı palan
  Acılar yerdeler sinir göğü tırmalayan
  Kutlu sevinç giysileri yalayan
  Ve yağmur suyunu
  Havuza koyan ırgat olarak

  Anlat insanda ölümsüz olmak yaprağının
  Hangi ağacın kıvranışı olduğunu
  Güzün hazırladığı insan yavrularını
  Kışın insan yeteneklerini
  Anlat durmadan

  Hurmayı anlat hala uzanan
  Tüylü kalın dudağı anlat
  Yaban elmayla eriği
  Aşıyı
  Elmanın gelinliğini geyiğin baskın güveyliğini
  Atlı karıncayı
  Lunaparkta bir hayvan olan

  Atlı karınca bir hayvansa
  'İsa ağladı'
  Kuzeyde ses kalmadı
  Alnımız buz kondu gece
  Aksın.Gündüz karıştırılmasın
  Ah sade bir gün yaşasak
  Dal dal - Kitap bil
  Lord kimin lordu hangi mabadin
  Sinonimi
  İkisi duman tütsü su rengi
  Perde kıllı el korku
  Bölüşmek kekelemek
  Donup kal - Aklımı al

  Durmak bilmez yaşamakla
  Senin yaşamın nereye kadar neyana böyle benimki
  Can kamaram
  Yalnız göğsüm değil
  Hayat var kaçıp bıraktığım zamanlarda da
  Ölmek koşup varmak mıdır oralara
  Soluğunu yatıştırarak
  Perdeyi aralayıp girmeden çiçekli ovalara
  Ah kıra gitmek böyle zor olmasa
  Ellerimiz ısınan ocakta - Tabaktaki zifafet tasında
  Kızartılmış bir keklik
  Paslı ve kükürt salyalı bir ağızla
  Tatlılıkla ololki
  Ölünü gebeliğini morarmışlığını
  Etin devinme sanatını
  Bilesin yuvarlak akasın akşam olunca
  Yuvarlak akşam akşam
  Serçenin girdiği dolap

  Şehri - eycanım - uçtan hayvan kuşları olarak yukarıdan
  Devgözüyle - bakışı görüyorsun
  Süzül.Kanatlar arasından
  Uzanan boynunla evleri ara ikizleri araştır
  Ren'in çamurlu suyundan bir gümüş iplik bük
  Sür yeryüzünü hamuruna
  Ki orda
  Bir yılan renkli başını onarır
  Kuyruğunu ağrı dağında yakala

  Ekmek raketini çıkar kuşlar çağrılsın
  Kirazın yuvarlağı gibi yanağın
  Bir güçlü böceğen ki gibi alnın
  Otlara yayılmiş çıplaklığnda bir uçuç böceği
  Yanından dikene toprağa iniyor
  Ekmeği göğsünde ufala kuşlar çağrıldı
  Tutulmuş ve öyle güzelken
  Korkarak.Ağaçların arasında dolanan cin


  Sen misin-Ama içim Eyiçim

  Kara başımı tutup kara başımı

  Şu suyun insanını güttüğüm vakit
  Göğsümü asya bir edayla gerdiğim vakit
  Hem barışmak ne demek kendimle
  'Sen yoksan mekan yok zaman belli değil'dediğim vakit
  Sen ölçesilirsin sesimdeki beygirimsiliği
  Çün bu çamur
  Şu yaşamı bulandıran su
  Donyüzlü rahibe şu
  Şu ev ki ev
  Ve o karanlıkta cin
  Ve ormandaki dev

  Oysa melodim
  Ne güzel. Sözlerim ne tatlı

  Kuşkusuz. Yanımda olaydın
  Testiyi deler ırmağı temizlerdik
  Avucumuzla buz gibi içer
  Bileğimizden akan toprağa düşerdi  Ve şimdi
  anlat bana ey can tatlısı kız ki
  Çünkü ben ödevliyim yinelemeye
  Eskiçağ ozanlarının ağız toplantısını
  Anlat bana gönüllerindeki bağ bozumunu
  Hep şarkı sancıyan dizelerini
  Kocamış dumanı ve is yüklü tavan direklerinin
  Arasından destanlara sarkan yılanı
  Kapıdaki baharı yaprak selini sarı kanaryayı
  Ölümsüzlüğünün kar yığını - granit yığınını - su yığınını
  Anlat durmadan

  Oğlu teketek öldüren babanın
  Oğula mızrağın ucuyla
  Gürzün kılıcın kıyımıyla ad koyan babanın
  Anlat bize içinde koşan atların
  Hangi koşudan kaçtıklarını
  Yani ilkel
  Ya da kültürle deşilmiş olmanın
  Anlat durmadan anlat oğlum
  Gençliğin
  Yarısı akan yarısı mezara konan kanın
  Genç ve geniş bir yaradan
  Hem babanın elinden mızrakla
  Ve baltayla açılmış yara'dan
  Şefkat ve müthiş bir dikkatle
  Ve müthiş bir hayranlıkla
  Şövalyelik adına açılmış yara'dan
  - Huysuz kan sonuna dek akar düşünürüz -

  Anlat ki ey can tatlısı kız
  Babanın cesedi bir türlü toprağa atamadığını
  Yine de kanın sonuna dek atamadığını
  Anlat
  Babanın can elmas'ıyla kesilen oğulu
  Aydınlığa sun
  Toprağa sözü olan kanın
  Neden sonunadek akmadığını

  Karşılık verir
  Can tatlısı kızlar korosu:

  - OĞUL MIZRAK KESKİN GENÇ
  oğul genç mızrak keskin
  BABA DİNÇ YAŞLI MIZRAK AKILSIZ
  oğul baba
  MIZRAK BABA
  ÖLÜM baba
  Ölün Oğul Mızrak
  Ölüm Baba Mızrak
  OĞUL MIZRAK baba ÖLÜM

  Kan ŞAŞIRDI KAN Şaşırdı

  Genç cesedin ölüm gölünün başında
  Diz çökmüş olan baba
  Hınç ayırdı
  Hayret ve üzgünlük şerbeti
  Ve abes ayırdı
  Çok yıl sonraki tanrı tanımaz savaşlara
  Ve yenilip ve yenip dönerken ordu
  Neyi algılarsa çiftleşip çoğalmaktan

  Babanın yüreği ordu yüreği
  / Zırhını kırdı /
  Narası göğe vurdu
  Daha gür bir ses duyuldu
  Belki bir melek gülümsedi
  Çünkü sıyrıldı gergefi dizinden
  Belki ayağının dibine vuran sesten

  Eybaba
  Kılıcı toprağa gizle
  kendini kınamak için çıkarıdı gerektikçe
  Yüzünü saratıp karatmak için
  Kavurması geldikçe

  Çünkü bir serçenin diliyle gelmiyordu düşünce
  Beyaz güvercinin
  Bir ilkbahar gencinin güz güneşinin
  Taşı heykelleştiren eğlimin
  Su taşıyan kedi seven uykunun altına geçen döşeğin
  Erkeği kadında koşturan geleneğin
  Kızlıkta açan çiçekleri
  Sevişen fillerin
  Uyuyan çocuk ellerinin
  Karaya vuran geminin
  Yemeği hazır eden annenin
  ... yalvaran dilin diliyle
  Gelmiyordu düşünce
  Geliyordu düşünce
  Ateş kuşunun gagasında

  Çünkü soyluluğun ağırlaştı baba
  Bir'din orda oldun
  Zamanın bir gerisine bir ilerisine
  Son dünya savaşının eşiğine serildim
  Çocuğu vururken çekilen işkencenin
  Beşiğine

  Baba çocuk
  Azap sancak

  Baba genişledi nalbantı bildi
  Toprağın içinde oğlun ölümü
  Artıkça ve gezdikçe denizlerin dibini
  Çünkü ölüm artık canlı oldu
  Nasıl kuduran boğa canlıysa
  Ve bir şeye koşarsa

  Baba açığa çıkan kandan yedi
  Gezdi yeryüzünü
  Hayvan alım satım yerlerini
  Annenin ayak diplerini
  Karnı karıncanın ölmez gelenekçiliğinin
  Hayvanları şartlayıp
  Şatoları kefenleyip
  Ahırları koyunları
  Gördü baba gezdi baba
  Oğulun taş benzerlerini
  Nasıl ki oğulun ölümü
  / Eli babanın derisinde /
  Bir gerisinde bir ilerisinde
  Artıkça ve gezdikçe suların dibini

  Baba devşirdi bir ana
  Ki yüreğinin altında
  Bir et kordonla tutan
  Oğlu delmeyecek olan babayı


 5. 2007-02-27 #5
  Anılar Defteri

  Anılar defterin de gül yaprağı gibi
  unutuldum kurudum
  Başıma düşmüş sevda ağı
  Bir başıma tenhalarda kahroldum
  Sen kim bilir
  Rüzgarlı eteklerinle
  Kimbilir hangi iklimdesin
  Ben sensiz bu sessizlikle
  deliler gibiyim
  sensiz bu sessizlikte
  Ayrılıkla başım belada
  Gözlerini çevirme gözlerimden
  Yoksa sensiz bu sessizlikte
  Kahrolacağım
  sensiz bu sessizlikle

  Cahit Zarifoğlu


 6. 2007-03-28 #6
  Evet hatırladım

  Küçük basit şeyler

  Yetiyor kederlenmeye

  Ya mutluluğa

 7. 2007-03-29 #7
  Zulumdur dinlenen başlarsa eğilmiş
  Gömleğin üzerine kadar çıkmış kalbteki kara leke
  Dikilsen dağların ötesini tutar elin
  Bir iki tank çer çöp olmuş gözüne perde
  Petrol ya da banker sellerinde boğuluyorsun
  Külçe külçe dolar ya da sefalet secden olacak yerde
  O eski kadim iklim kimbilir nerde sürer
  Perişan birkaç evde kimbilir veliler dilinde
  Oturup konuşalım şunu. Bulsun kelimem kelimeni
  Eğer uyku daha aziz esirlik daha ehven değilse
  Bir deli akıl çırpınıyor aramızda
  Rızık korkusu can korkusu baş mesele
  Çıplan dünyadan çıplan ve gövdenden
  O büyülü çiçekleri yol arın bir kere
  Başını eğmiş zalimleri dinlersin
  Dersin 'lokmam ellerinde'
  Filistin bir sınav kağıdı
  Her mü'min kulun önünde
  De gerçeği yaz: Hakikat şehitliğe koşmaktır
  De isyan çağır yolun açılır cennet köşelerine

  Okunma: 5285 - Yorum: 6 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -