Matematikteki Önemli Olayları Buluşları Tarih Sırasına Göre Sıralayan Matematik Tarih Çizelgesi - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Matematikteki Önemli Olayları Buluşları Tarih Sırasına Göre Sıralayan Matematik Tarih Çizelgesi

 1. Matematik Buluşları Tarih Şeridi

  Bu yazımızda Matematik Buluşları,Birinci ve İkinci Grup Matematikçiler ile Matematik Alanındaki İlginç Buluşları bulacaksınız.

  Birinci Grup Matematikçiler

  Thales (M.Ö. 624-547),

  Pisagor (M.Ö. 569-500),

  Zeno (M.Ö. 495-435),

  Eudexus(M.Ö. 408-355),

  Öklid (M.Ö. 330?-275?),

  Arşimed (M.Ö. 287-212),

  Apollonius (M.Ö. 260?-200?),

  Hipparc-hos (M.Ö. 160-125),

  Menaleas (doğumu, M.Ö. 80)

  İskenderiyeli Heron (? -M.S.80) ,

  Batlamyos (85- 165) ve Diophantos (325-400)

  Eski Yunan (Antik çağ, Grek) Matematikçileri

  M.Ö. 8. yüzyıl ile M.S. 2. yüzyıl arasında, ikinci grup olarak belirttiğimiz Batı Dünyası matematikçi-leri ise, 16. ile 20. yüzyıl arasında yaşamışlardır: Burada akla şöyle bir soru gelmektedir. 16. yüzyıldan önceki zaman içerisinde matematik konularında hiç bir araştırma ve çalışma olma-mış mıdır? Özellikle, islamiyetin ilk yılları olan 7. yüzyıl ile 16. yüzyıl arasında yaşamış olan Türk-İslam Dünyası matematik bilginlerinin varlığı ve çalışmaları görmezlikten gelinmiştir.

  İkinci Grup Matematikçiler

  Johann Müler (1436-1476),

  Cardano (1501-1596),

  Descartes (1596. 1650),

  Fermat (1601-1665),

  Pascal (1623-1662),

  Newton (1642-1727),

  Leibniz (1646-1716),

  Leibniz (1646-1716),

  Mac Loren (1698-1748),

  Bernoulliler (Bu aileden sekiz ünlü matematikçi vardır. Bunlar; Jean Ber-noulli l667-1748, Jacques Bernoulli 1654-1705, Daniel Bernoulli 1700-1782…),

  Euler (1707-1783),

  Gespard Monge (1746-1818),

  Lagrance (1776-1813),

  Joseph Fou-rier (1768-1830),

  Poncolet (1788-1867),

  Gauss (1777-1855),

  Cauchy (1789-1857),

  Lobaçevski(1793-1856),

  Abel (1802-1829),

  BooIe (1815-1864),

  Riemann (1826-1866),

  Dedekind (1831-1916),

  H. Poincare (1854-1912)

  Cantor (1845-1918)

  Türk - İslam Dünyası Matematikçileri

  8. ile 16. yüzyıl Türk - İslam Dünyası matematikçilerinin hazırlamış oldukları temel eserlerden büyük istifadeler sağlayarak, matematiği, bugünkü ileri seviyesine ulaştırabilmişlerdir. Türk - İslam Dünyası matematikçileri, Batı dünyasının ilmi düşünce ve araştırma duygularını ateşleyerek harekete geçirip beslediler ve yeni bir canlılık kazandırdılar.

  Cebir, geometri, aritmetik ve trigonometri konularında Batıyı kendi görüş ve keşiflerine dayanarak ilerleyebileceği seviyeye getirdiler. 16. yüzyıl sonları için İtalyan matematikçi Cordanonun (1501-1576) adını belirtebiliriz.

  17. Yüzyıl Matematikçileri

  İngiliz (İskoçyalı) Jean Napier (1550-1617), İsviçre matematikçilerinden Gulden (1577-1643); İtalyan matematikçilerinden Cavalieri (1598-1647); Fransız matematikçilerinden René Descartes (1596-1650), Desargues (1593-1662), Blaise Pascal (1623-1662), Pierre Fer-mat (1601-1663); Hollandalı matematikçi Huygensin (1629-1695) adlarını belirtebiliriz. Bu kişilerden J. Napier logaritmaya ait sistemleri ortaya koymuştur. R.Descartes de analitik geometriye ait yeni bazı temel esasları ortaya koymuş, mevcut analitik geometri bilgilerini sis-temleştirmiştir. Diğer matematikçiler de, matematiğin çeşitli dallarına ait, bazı yeni temel bilgi-ler kazandırmışlardır.

  18. Yüzyıl Matematikçileri

  İsviçre matematikçilerinden; Bernouilli (Jacques I 1654-1705), Cramer (1704-1752), Leonard Euler (1707-1783), Alman matematikçilerinden Gottfried Wilhelm Leibniz (1146-1716), İngiliz matematikçilerinden lsaac Newton (1642-1727), Mac-Loren (1698-1746), İtalyan matematikçilerinden Ceva (1648-1734), Riccati (1676-1754), Fransız matematikçilerinden Clairautin (1713-1765) adlarını belirtebiliriz.

  19. Yüzyıl Fransız Matematikçileri

  Joseph Louis Lagrange (1736-1813), Gespart Monge (1746-1818), Pierre-Simon Laplace (1749-1827), Joseph Fourier (1768-1830), Galois (1811-1832), Legendre (1752-1833), F. W. Bessel (1784-1846), Augustin-Louis Cauchy (1789-1857), Jean-Victor Poncolet (1788-1857), Poinsot (1771-1859), Brianchan (1785-1864), Dupin (1784-1873), Chasley (1793-1880), Charles Hermite (1822-1901); İtalyan matematikçilerden Carnot (1753-1823); Norveç matematikçilerinden Niels Henrik Abel (1802-1829), Alman matematik-çilerden, Jacobi (1804-1851), Carl Friedrich Gauss (1777-1855), Gerge Friedrich Berhard Riemann (1826-1866), Leopold Kronecker (1823-1891), Erust Kummer (1810-1893), Weier-strass (1815-1897); Sovyet matematikçilerinden Nicolas lvanawitch Lobatchewsky (1793-1856), Sonia Kowallewska (1850-1891); ingiliz matematikçilerden Gerge Boole (1815-1864), Cayley (1821-1895), James Joseph Sylvester (1814-1897) ve İrlandalı matematikçi William Rawan Hamilton (1805-1865) adlarını belirtebiliriz.

  Matematiğin Tarihsel Gelişimi

  Bilim dünyasında şüphesiz en önemli yeri matematik tutmaktadır.Tıptan teknolojiye kadar her alanda en önemli bilim dalı olan matematik tarih boyunca bu gelişim sürecini sürdürmüştür.Büyük matematikçilerin katkıları sonucunda bugünkü teknoloji ve ilmin sınırları zorlanmaktadır.
  Temelleri milattan önceye dayanan matematiğin bugünkü geldiği noktada geçiş sürecine bakılınca ne kadar büyük bir yol katedildiği daha iyi anlaşılmaktadır.

  MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİDEKİ İLGİNÇ BULUŞLAR VE İCATLAR

  İLK LOGARİTMA CETVELİ
  1614 yılında İskoç Napier tarafından bulundu.Çok fazla işe yaramasa da zaman zaman ihtiyaç duyulur.

  İLK DEFA SİNÜSÜN KULLANILMASI

  Battanî10.yy'da sinüs ile hesaplar yapmaya başladı.

  İLK DEFA TANJANTIN KULLANILMASI

  Ebu'l Vefa10.yy'da matematiğe tanjantı getirdi.

  İLK DEFA SIFIRIN KULLANILMASI

  Harezmî9. yy'da sıfırı buldu.Daha önceki yıllarda sıfır yerine boşluk bırakılıyordu.Bu da zaman zaman işlem hatalarına yol açıyordu.İlk olarak Türk matematikçi sıfırı Avrupalılara tanıttı ve hemen kabul gördü.

  İLK DEFA ALGORİTMANIN KULLANILMASI

  Harezmî9. yy'da.(Algoritma ismi Harezmî'nin değişmiş hâlidir.)

  İLK BİNOM AÇILIMI

  Ömer Hayyam. 11.yy.

  İLK PASCAL ÜÇGENİ

  Ömer Hayyam. 11.yy.

  Pİ SAYISININ HESAPLANAN EN BÜYÜK DEĞERİ

  Yıllarca pi sayısının tam değeri bulunamadı.Günümüzde ise 1 milyarıncı basamağa kadar biliniyor.

  İSİMLENDİRİLMİŞ EN BÜYÜK SAYI

  10 üzeri 100 sayısı (1 ve yanında 100 tane sıfır) googol olarak adlandırılır.

  ROMA RAKAMI İLE YAZILAN EN UZUN SAYI

  3888 sayısı:MMMDCCCLXXXVIII


  Güncelleme : 2017-07-11

Konu Etiketleri

geçmişten günümüze kadar olan matematik alanındaki önemli buluşlar kronolojik, matematikçiler ve buluşları, matematikte önemli buluşlar yapan bilim adamları, tarihte matematikle ilgili en önemli buluşlar kronolojik sıraya göre

  Okunma: 68638 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -