Türk Bilim Adamları ve Buluşları - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Türk Bilim Adamları ve Buluşları

 1. Sistem Mühendisliğini ilk bulan Astronom ve mekanikçi müslüman bilimci AHMED BİN MUSA'dır. Ahmed Bin Musa 10. Yüzyılda yaşamıştır. Sistem Mühendisliğini İlk bulan kimdir sorusuna en güzel cevap AHMED BİN MUSA'dır.


  Mikrobu ilk bulan ve İstanbul'un fethinin manevi babası olarak adlandırılan 1389-1459 yılları arasında yaşamış olan, Ayrıca Fatih Sultan Mehmet'in hocası olan müslüman bilimadamı Âlimi AKŞEMSEDDİN'dir. Mikrobu ilk bulan kimdir?, İstanbul fethinin manevi babası kimdir?, Fatih Sultan Mehmet'in hocası kimdir? sorularına en güzel cevap AKŞEMSEDDİN'dir.


  İlk kanser ameliyatını yapan müslüman bilimci hekim ALİ BİN ABBAS'tır. Ali Bin Abbas ?-994 yılları arasında yaşamış olan Müslüman Bilimadamıdır. İlk kanser ameliyatını kim yapmıştır sorusuna en güzel cevap ALİ BİN ABBAS'tır.

  İslam âlimlerinden batıya tedavi yöntemlerini öğreten, ALİ BİN RIDVAN'dır. (?-1067) yılları arasında yaşamıştır. Batıya tedavi metodlarını ilk öğreten kimdir sorusuna en güzel cevapALİ BİN RIDVAN'dır.

  Dünyadaki en ünlü astrononumdan biri trigonometrinin, sinus ve kosinüs deyimlerini ilk kullanan bilim adamı BATTANİ'dir. Battani (858-929) yılları arasında yaşamıştır. Trigonometriyi ilk bulan, Sinusü ilk bulan ve kosinüsü ilk bulan kimdir sorusuna en güzel ve en doğru cevap BATTANİ'dir.

  Dünyanın döndüğünü ilk bulan kişidir. Ümitburnu, Amerika ve japonyanın var olduğunu ilk söyleyen bilim adamı en büyük âlimlerdendir. (973-1051) yılları arasında yaşamış olan ve matematik, coğrafya, tıp, felsefe, fizik, astronomi alanlarında eserler veren büyük âlim bilim adamı Beyruni'dir. Amerikayı ilk bulan kimdir? japonyayı ilk bulan kimdir? dünyanın döndüğünü ilk keşfeden kimdir? Sorularının en güzel ve en doğru cevabı BEYRUNİ'dir.

  Çubuklu güneş saatini ilk bulan 13. yüzyılda yaşamış bilimadamı Eflah'tır. Çubuklu güneş saatini ilk bulan kimdir sorusuna en güzel cevap EFLAH'tır.

  (721-805) yılları arasında yaşayan atom bombasını fikri olarak bulan maddenin en küçük parçası atomun parçalanabileceğini kimyacıların babası müslüman bilimadamı Cabir Bin Hayyan'dır. Maddenin en küçük parçası atomun parçalanabileceğini kim bulmuştur sorusunun cevabı CABİR BİN HAYYAN'dır.

  Zooloji ilminin öncüsü (776- 869) yılları arasında yaşamış, hayvan gübresinden amonyak elde eden Cahiz'dir. Hayvan Gübresinden amonyak elde eden ilk bulan kimdir sorusunun cevabı CAHİZ'dir.

  (1136-1206) yılları arasında yaşayan ilk sistem mühendisi ve ilk sibernetikçi olan Cezeri, bilgisayarın babası olarak çok az insan tarafından bilinir. Bilgisayar babası olarak Charles Babbage olarak bilinmiş. Oysaki Cezeri, Charles Babbage'den önce bu alanda tanınmıştır. Bilgisayarın babası kimdir? ilk sistem mühendisi kimdir? ilk siberniteknikçi kimdir? sorularının en güzel ve en doğru cevap CEZERİ'dir.

  Hayatül hayvan isimli kitabı yazan 1349-1405 yılları arasında yaşayan Demiri'dir. Demiri ilk zooloji ansiklopediyi yazan âlimdir. İlk zooloji ansiklopediyi yazan kimdir sorusunun cevabıDEMİRİ'dir.

  Avrupaya ilk matematiği öğreten kişidir Ebu Kamil Şuca. (?-951) yılları arasında yaşayan Ebu Kamil Şuca İslâm bilginlerindendir. Avrupaya matematiği ilk kez kim öğretti? sorusunun en güzel ve en doğru cevabı EBU KAMİL ŞUCA'dır.

  Matematik bilginlerinden, (940-998) yılları arasında yaşayan matematikte tanjant, kotanjant, sekant ve kosekantı ilk bulan bilimadamıdır. tanjantı, kotanjantı, sekantı ve kosekantı ilk kim buldu sorusunun en doğru ve en güzel cevabı EBU'L VEFA'dır.

  (785-886) yılları arasında yaşayan Ebu Maşer, med-ceziri keşfetmiştir. Med-ceziri, gel-git olayını ilk bulan kimdir sorusunun en doğru ve en güzel cevap EBU MAŞER'dir.

  (1611-1682) yılları arasında yaşamış olan ve ilk Türk Seyyehı olarak bilinen Evliya Çelebi'dir. Ünlü Seyahatmamenin yazarıdr. seyhatnameyi yazan ilk Türk Seyyahı kimdir sorusuna en güzel cevap EVLİYA ÇELEBİ'dir.

  İstanbul'u ilk fetheden (1432-1481) yılları arasında yaşayan ve ilk yivli topları döktüren padişah Fatih Sultan Mehmet'tir. Yivli topları ilk kez döktüren kimdir? İstanbul'u ilk kim Fethetti Sorusuna en güzel cevap FATİH SULTAN MEHMET'tir.

  Ses olaylarını ilk kez fiziki yönden açıklayan bilimadamı Frabidir. Farabi (870-950) yılları arasında yaşamıştır. Ses olayını ilk kez açıklayıp izah eden kimdir hangi bilim adamıdır sorusuna en güzel cevap FARABİ'dir.

  Matematikte ondalık kesir sistemini bulan Gıyasüddin Cemşid'dir. Gıyasüddin Cemşid (?-1429) yılları arasında yaşamışçemşid cebir ve astronomi alanının matematik alimidir. Ondalık kesir sistemini kim buldu? ondalık kesir sistemini hangi bilim adamı buldu sorusuna en güzel cevap GIYASÜDDİN CEMŞİD'dir.

  Harizmi, (780-850) yılları arasında yaşamış önemli bilim adamıdır. Cebir kitabını ilk yazan o dur. Cebiri batıya öğreten yine o dur. Harizmi'nin adı algoritmaya isim olmuştur. Rakamları avrupaya öğteren bilgindir. Cebiri isimleştiren büyük bilim adamıdır. Cebir kitabını ilk yazan kimdir hangi bilim adamıdır? Cebiri batıya öğreten kimdir? Avrupa'ya rakamları öğreten kimdir? Cebiri isimleştiren bilim adamı kimdir sorularına en güzel cevap HARİZMİ'dir.

  (6-7) yüzyıllarında yaşayan ve yerçekimi ile terazilarla ilgili ilk izahlarda bulunan bilim adamı HAZİNİ'dir.

  Günümüzde planörcülüğün öncüsü olmuştur. 17. yüzyıllarında yaşamış olan Hazerfen Ahmed Çelebi havada uçan ilk Türk olmuştur. Havada uçan ilk insan kimdir? sorusuna en güzel cevap HAZERFEN AHMED ÇELEBİ'dir.

  (1190-1248) yılları arasında yaşayan ve ortaçağın ilk botanikçisi ve eczacısı İbni Baytar'dır. İlk eczacı ve botanikçi kimdir sorusuna en güzel cevap müslüman bilginlerden İBNİ BAYTAR'dır.

  İbni Cessar (?-1009) yılları arasında yaşamış müslüman doktordur. Cüzzam hastalığının nedenlerini ve tedavisini bulmuştur. Cüzzam hastalığının nedenlerini ve tedavisini 900 yıl önce açıklamıştır. Cüzzam hastalığının sebeplerini ve tedavisini ilk bulan kimdir sorusuna en güzel cevap, müslüman doktor İBNİ CESSAR'dır.

  İlk uçağı yapan Wright kardeşler olarak bilinsede, Wright kardeşlerden 100 yıl önce uçağı yapıp uçan kişi İbni Firnas'tır. İbni Firnas (?-888) yıllarında yaşamıştır. İlk uçağı yapan bilim adamı kimdir sorusuna en güzel cevap İBNİ FİRNAS'tır.

  Optik ilminin kurucusu fizikçi bilim adamı İbni Heysem'dir. İbni Heysem (965-1051) yılları arasında yaşamıştır. İslâm dünyasının en büyük fizikçisidir. Batılı bilginlerin öncüsüdür. Göz ve görme sistemlerine açıklık kazandıran müslüman âlim İbni Heysem'dir. İlk optik ilminin kurucusu bilim adamı kimdir? sorusuna en güzel cevap İBNİ HEYSEM'dir.

  Doktorların babası olan dahi doktor İbni Sinâ'dır. O büyük insan için söylenecek söz azdır. (980-1037) yılları arasında yaşamış doktorların sultanı İbni Sinâ'dır. Uzun yıllar yani tam 600 sene eserleri Avrupa ülkelerinde temel kitap olarak okutulmuştur. Hastalık yayan küçük organizmalar, civa ile tedavi, pastör' e ışık tutması, ilaç bilim ustası, dış belirtilere dayanarak teşhis koyma, botanik ve zooloji ile ilgilendi, Fizikle ilgilendi, jeoloji ilminin babası İBNİ SİNA'dır.

  Müslüman alimlerinden İbnünnefis (1210-1288) yılları arasında yaşamıştır. Küçük kan dolaşımını bulmuştur. Küçük kan dolaşımını ilk bulan bilim adamı alim kimdir sorusuna en güzel cevap İBNÜNNEFİS'tir.

  18 yüzyılda yaşamış olan İbrahim Efendi, Osmanlılarda ilk denizaltıyı gerçekleştiren mühendistir. İlk denizlatıyı gerçekleştiren kimdir sorusunun cevabı İBRAHİM EFENDİ'dir.

  (1703-1780) yılları arasında yaşayan büyük sosyolog, psikolog, astronom ve fen bilim adamı İbrahim Hakkı'dır. En bilinen ve ünlü eseri Marifetname'dir. Burçlardan, insan fizyolojisinden ve anatomisinden bahseden İBRAHİM HAKKI'dır.

  (1100-1166) yılları arasında yaşayan büyük coğrafyacı İdrisi. 7 asır önce günümüzde kullanılan dünya haritasına çok benzer harita çizen İDRİSİ'dir.

  1922 yılında Bayburt Aydıncık köyünde doğdu 25 ekim 2003 yılında Miami, Florida'da vefat eden, günümüzdeki ismi ile Behram Kurşunoğlu, Genelleştirilmiş izafiyet teorisini ortaya atan beyin güçlerimizden. Prof. Behram Kurşunoğlu Amerika'da florida üniversitesi'nde teorik fizik merkezinde başkanlık yapmış olan bilim adamı KURŞUNOĞLU BEHRAM'dır.

  Füzeciliğin atası olarak bilinen ve 17. yüzyılda yaşayan bilim adamı Lagari Hasan Çelebi'dir. Osmanlılarda ilk defa füze ile uçan bilim adamıdır. İlk kez füze ile uçan bilim adamı kimdir sorusunun cevabı LAGARİ HASAN ÇELEBİ'dir.

  16. yüzyılda yaşamış ve o denimin en büyük matematikçi bilim adamı Mğribi'dir. Tuhfetü'l Ada isimli kitabında üçgen, dörtgen, daire ve diğer geometrik şekillerinin yüz ölçümlerini bulmak için metodlar gösteren ünlü matematik bilim adamı MAĞRİBİ'dir.

  (?-956) yıllarında yaşamış o dönemlerde kıymeti bilinememiş, kıymeti 18. ve 19. yy larda bilinen büyük tarih ve coğrafya bilim adamı Mes'ûdi'dir. Mes'ûdi günümüzden tam 1000 yıl önce depremlerin oluş sebebini açıklamış bilim adamıdır. Yel Değirmenlerini ilk bulanların müslümanların olduğu Mes'ûdi'nin eserlerinden anlaşılmaktadır. Depremlerin oluş sebebini ilk bulan MES'ÛDİ'dir.

  (1489-1588) yılları arasında yaşayan Mimar Sinan, dahi bir mimardır. Günümüzde eserleri ile en çok japonların ilgilenmesine rağmen hala Mimar Sinan'ın ilmi bilgisinin seviyesine ulaşabilen olmamıştır. Sanat dahisi kimdir sorusuna lâyıkıyla verilecek tek cevap MİMAR SİNAN'dır.

  (?-1123) yılları arasında yaşayan büyük bilim adamı Ömer Hayyam, cebirdeki binom formülünü ilk bulan ünlü bilim adamıdır. Newton veya binom formülünü ilk keşfeden bilim adamı kimdir sorusuna cevap ÖMER HAYYAM'dır.

  (1465-1554) yılları arasında yaşayan ünlü coğrafyacı denizci bilim adamıdır Piri Reis... 400 yıl önce günümüzün dünya haritasına çok benzer dünya haritasını çizen ve Amerika kıtasının var olduğunu ilk bilen bilimci denizci ve coğrafyacı PİRİ REİS'dir.

  Diferabsiyel hesabını Newton'dan önce keşfeden birim adamı Sabit Bin Kurra, (?-901) yılları arasında yaşamıştır. Sabit Bin Kurra, dünyanın çapının doğru olarak hesaplayan ilk müslüman bilim adamıdır. Sabit Bin Kurra, matematik ve astronomi dallarının alimidir. Diferansiyel hesabını ilk keşfeden kimdir? Dünyanın çapını doğru olarak hesaplayan ilk biim adamı kimdir gibi soruların cevabı SABİT BİN KURRA'dır.

  1000 sene önce çağdaş ameliyatı gerçekleştiren bilim adamı Zehravi'dir. Zehravi (936-1013) yılları arasında yaşamıştır. Böbrek taşının nasıl çıkarılacağını Zehravi bulmuştur. İlk böbrek ameliyatını hangi bilim adamı yapmıştır sorusuna en doğru cevap ZEHRAVİ'dir.


 2. 2011-04-10 #2
  biz size hangi alanlarda çalışma yaptıklarını sordum siz site ye bilim adamlarının ne bulduklarını yazmışsınız

 3. 2011-04-13 #3
  Alıntı:
  Misafir Nickli Üyeden Alıntı
  biz size hangi alanlarda çalışma yaptıklarını sordum siz site ye bilim adamlarının ne bulduklarını yazmışsınız
  Nerede Sordunuz çok merak ettim sizin kafanızdaki soruyu tahmin etmemizi bekliyorsunuz sanırım.

 4. 2012-02-15 #4
  Teşekkürler....

 5. 2012-12-04 #5
  teşekkürlerrrr

 6. 2013-04-18 #6
  saolun ya

  Okunma: 10080 - Yorum: 5 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -