Türk Kültürünün Yayılış Alanları - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Türk Kültürünün Yayılış Alanları

 1. Türk kültürünün ocağı yani ilk ortaya çıktığı bölge Orta Asya'dır.

  Bu bölge; kuzeyde Sibirya, güneyde Himalayalar, doğuda Kingan Dağları ve batıda Hazar Denizi ile çevrelenen geniş bir bölgedir.Türkler, çeşitli bölgelere göç etmişlerdir.

  Bu göçler sonucunda Türk boylarının önemli bir bölümü Anadolu'ya gelmiş ve yeni kültürlere komşu olmuşlardır.Bu kültürler; İslâm kültürü, Yunan kültürü ve İran - Pers kültürüdür.

  2-Türklerin yaşadığı bölgelerde iklim şartları ve yer şekillerinin Türk Kültürü üzerindeki Etkileri:

  İKLİM

  Türk kültürünün ocağı Orta Asya'nın iklim şartları, Türk Kültürüne şekil veren en önemli etkendir. Orta Asya'nın yarı kurak iklim şartları ve iklime bağlı bozkır bitki örtüsü, Türklerde ana geçim kaynağının küçükbaş hayvancılık olmasını zorunlu kılmıştır.Göçebe ve yarı göçebe yaşam tarzına bağlı olarak Türk Kültürü doğmuş ve bütün Dünya'ya yayılmıştır.

  İklimin etkilerine ait birkaç örnek;

  Sıcak yerlerde ince giyisiler, soğuk yerlerde kalıngiyisiler kullanılır.Yetişen ürünleri ve yemekleri belirler.Sıcak bölgelerdeki erkeklerin başını örtü ile örtmesiTürklerde düğünlerin iklim nedeniyle sonbaharda yapılması.Orta Asya kültüründe zeytinyağı ve pirinç olmaması

  SU ÖZELLİKLERİ

  Bölgede mevcut olan su şartları bu bir akarsu göl olabilir o bölgede yaşayan insanların geçim kaynakları yaşam tarzları üzerinde etkili olabilir tarımsal faaliyetleri destekleyebilir su kaynakları deniz olarak düşünülürse bölge halkının kültüründe deniz ürünleri ön plana çıkabilir yine denize kıyısı olan ülke insanlarının kişilik özelliklerinde farklı özellikler ön plana çıkabilir.

  TOPRAK VE ARAZİ YAPISI

  Yerleşmenin toplu veya dağınık olmasını arazi belirler.Bölgedeki toprak , taş ve madenler el sanatı ve takıları etkiler(çini,gümüş,oltu).Düzlüklerde hayvancılığın gelişmesine bağlı olarak dokuma ve kilim üretiminin yaygın olması.Dağların uzanışı nedeniyle İç Anadolu ile kıyılardaki kültürlerin birbirlerinden etkilenmemeleri.Yine bölge ekonomisi için arazinin engebeli olduğu yerler ile düzlük alanlar arasında farklılıklar görülebilir.

  3-Türklerin Yaşadıkları bölge bir ada olsaydı Kültürel Özellikleri nasıl olurdu?

  - Türk Kültürü şimdiki kadar Dünyanın geniş bir alanına yayılamazdı.

  - Etkileşim alanı daha dar olurdu.

  - Türk Kültür zenginliği şimdiki kadar geniş içerikli olmazdı.

  - Türk kültürünü oluşturan örf adetler,ekonomik faaliyetler,yaşamtarzları ve diğer özelliklerinde değişiklikler ve daralma görülürdü.

  - Türk kültürünü oluşturan yaşam tarzları ve ekonomik özelliklerinde deniz özellikleri ön plana çıkardı.
   Konuyu Beğendin mi?
  Güncelleme : 2017-08-16

Konu Etiketleri

kültür ve türk kültürü, türk kültürü coğrafya, türk kültürünün diğer kültürlere etkileri, türk kültürünün genel özellikleri nelerdir, türklerin çoğunlukla yaşadığı ülkeler

  Okunma: 10483 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: 3.75/5 - 57