Akabe Biatları Kimler Arasında Olmuştur? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Akabe Biatları Kimler Arasında Olmuştur?

  1. Akabe Biâtı, Akabe Bey'atları ve Akabe Sözleşmesi olarak da bilinir. İslam peygamberi Hz. Muhammed bin Abdullah ile Medineli bir toplulukla yapılmıştır. Mekke' nin 2 kilometre yakınlarında bulunan Akabe adındaki bölgede gerçekleştiği için bu ismi almıştır. Ürdün' deki Akabe ile karıştırılmamalıdır. Birinci Akabe biatı 621 ikincisi ise 622 yılında gerçekleşmiştir.


    Hz.Muhammed, kabîleler arasında dolaşıyor, onlara Kur'ân okuyor, onları İslâm'a dâvet ediyordu. Bir gün Mekke'nin kuzeyinde, Mekke ile Mina arasında "Akabe" denilen bir tepede altı kişilik bir topluluğa rastladı. Bunlar, Medine'den "Hazrec" kabîlesinden idiler. Hz.Muhammed onlarla konuştu. Kur'an-ı Kerîm okudu, İslâm dinini anlattı ve onları Müslümanlığa dâvet etti.
  2. 2016-02-03 #2
    Bu sayfada sadece Akabe Biatı'nın öncesi yazılmış. Bu altı kişi müslüman olduktan 1 yıl sonra aynı yerde Efendimiz'le buluşup Efendimizin söz vermelerini istediği konularda O'na biat ediyorlar. Bu sahabelerini isimleri; 1) Es’ad b. Zürâre, 2) Avf b. Hâris, 3) Muaz b. Hâris, 4) Rafi’ b. Mâlik, 5) Zekvan b. Kays, 6) Ubâde b. Sâmit, 7) Yezid b. Sa’lebe, 8) Abbas b. Ubâde, 9) Kutbe b. Âmir, 10) Ukbe b. Âmir, 11) Uveyn b. Saide, 12) Ebu’l-Heysem Mâlik b. Teyyihan'dır.

  Okunma: 13816 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -