Türkiyede toplam 7 tane coğrafi bölge vardır. Bunlar Marmara bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ve Ege Bölgesidir. Her bölgenin farklı özellikleri vardır.Türkiyenin Bölgeleri ve Özellikleri

Marmara Bölgesinin Özellikleri

İsim: marmaramap.jpg
Görüntüleme: 8908
Büyüklük: 104,5 KB (Kilobyte)1-Marmara denizinin etrafında yer almakta olan ve denizin etkisinin ulaştığı yörelerin benzer özellikler göstermesi 2- Yükselikli az olan ova ve yaylaların geniş bir yer kaplaması
3- Karadeniz ve akdeniz iklimi arasında geçiş özelliği olması
4- Ülkenin en gelişmiş sanayi kuruluşlarının bu bölgede olması
5- Bölgede sanayinin, ticaretin ve ulaşımın gelişmiş olması
6-Diğer özelliği ise çok fazla göl bulunması

Ege Bölgesinin Özellikleri

İsim: egemapa.jpg
Görüntüleme: 8843
Büyüklük: 103,3 KB (Kilobyte)


1- Dağların kıyıya dik uzanması
2-Dağların arasında çöküntü ovaların yer alması
3- Ilıman olan akdeniz ikliminin iç bölgeleri doğru gitmesi
4- Kıyılarının çok girintili çıkıntılı olması
5- Önemli ihracat limanın olması
6- Nüfusun özellikle kıyı bölgelere doğru yoğunlasması

Akdeniz Bölgesinin Özellikleri

İsim: akdenizsa8.jpg
Görüntüleme: 10015
Büyüklük: 46,6 KB (Kilobyte)


Batı ve Orta Toros Dağları'nın kıyıya paralel uzanması ve bir set gibi kıyının hemen ardında yükselmesi;

Dağların hemen yükselmesi nedeniyle kıyı ovalarının genellikle dar olması (Çukurova hariç);

Bütün bölgede tipik Akdeniz ikliminin görülmesi;

Bütün bölgede tipik Akdeniz bitki örtüsünün görülmesi;

Kıyıların çok girintili çıkıntılı olmaması;

Türkiye'nin en büyük ovası olan Çukurova'nın bu bölgede bulunması;

Nüfusun kıyı kesiminde ve tarım-sanayinin geliştiği kent merkezlerinde yoğunlaşması…

İç Anadolu Bölgesinin Özellikleri

İsim: icanadolusi3.jpg
Görüntüleme: 10135
Büyüklük: 62,4 KB (Kilobyte)


1- Bu bölgenin hemen hemen tamanının ova ve yayla üzerine kurulması
2- Bu ovalar ve yaylarlar dağla çevrilidir.
3- Bütün bölgede tahıl üretimi olması
4- Tipik kara iklimi görülmesi
5- Türkiye'nin başkenti Ankaranın bu bölgede olması
6- Bölgede fazla göl bulunmaması

Karadeniz Bölgesinin Özellikleri

İsim: karadeniznw2.jpg
Görüntüleme: 13825
Büyüklük: 38,2 KB (Kilobyte)


1- Kuzey anadolu dağlarının kıyıya paralel uzanıyor olması
2- Kıyının hemen ardından yükselen dağlar nedeniyle geniş ova ve yaylaların bulunmaması;

Karadeniz kıyılarının girintili çıkıntılı olmaması;

Bütün bölgede yağışlı Karadeniz ikliminin görülmesi;

Bütün bölgede gür ormanların bulunması;

Bölgede çay ve fındık gibi yalnızca bu yöreye özgü bitkilerin yetişebilmesi;

Nüfusun kıyıyı takip eden otoyol boyunca yoğunlaşması;

Bölgede balıkçılığın yaygın olarak yapılması…

Doğu Anadolu Bölgesinin Özellikleri

İsim: doguanadoluat1.jpg
Görüntüleme: 9514
Büyüklük: 58,6 KB (Kilobyte)


1- Doğu anadolu bölgesinin ortalama yükseliği fazladır.
2- Bölge deniz etkisinden uzaktır.
3- Doğu anadolu bölgesi çok dağlıktır. Türkiye'deki en çok volkanik dağ ve en yüksek dağlar bu bölgededir.
4- Bölgedeki dağlar arasında ova ve yaylalar yer almaktadır.
5- Bütün bölgede karasal iklim hakimdir
6- Bölgede nüfus azdır ve yerleşim seyrektir.
7- Bölgede en önemli ekonomik faaliyetin hayvancılık olması; sanayi ve turizmin gelişmemiş olması;
8- Bölgede bulunan çok sayıda baraj sayesinde enerji üretiminin yoğun olması

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Özellikleri

İsim: gdoguanadolubn7.jpg
Görüntüleme: 10272
Büyüklük: 41,4 KB (Kilobyte)


1- Buharlaşmanın çok olması nedeniyle, bölgenin çok sıcak ve kurak olması;

Güneydoğu Toroslar'ın güneyinde ova ve yaylaların geniş bir alan kaplaması;

Bölgenin orta kesiminde, sönmüş bir volkan olan Karacadağ'ın; doğu kesiminde ise Mardin Dağları'nın yer alması.

Batı kesiminde Akdeniz ikliminin görülmesi;

Bölgenin hakim bitki örtüsünün bozkır olması;

Bölgede nüfusun az ve yerleşmenin seyrek olması;

Bölgede en önemli ekonomik faaliyetin hayvancılık ile sınırlı ol