Kültürel Değerlerimiz Nelerdir? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Kültürel Değerlerimiz Nelerdir?

 1. 1. Dil: Dil, kültür unsurlarının başında gelir. Çünkü dil olmadan öteki unsurların meydana gelmesi mümkün değildir. Dil bir milletin ses dünyasıdır. Her millet kainatı değişik şekillerde algılamış ve yorumlamıştır. Aynı zamanda dil kültüre ait bütün değerleri bünyesinde barındıran bir kültür hazinesidir. Bir dil, onu kullanan milletin kafa yapısını, nasıl düşündüğünü, zihninin nasıl çalıştığını ve mantığını ortaya koyar.


  2. Din: Kültür unsurları içerisinde çok önemli bir yere sahiptir. Bilhassa eski devirlerde yüzyıllarca bu kültür unsuru ön planda bulunmuş ve öteki kültür unsurlarını gölgede bırakmıştır. Dinin milletler üzerindeki hakimiyeti, imparatorluklardan millî topluluklara geçinceye kadar devam etmiştir. Milliyetçilik çağında milletler imparatorluklardan kopunca dinin fonksiyonu da azalmıştır. Dinin bir millet içerisindeki kültüre etkisi ve kültürün diğer unsurlarının oluşması ve değişmesindeki rolü ise devam etmektedir. Dini bayramlarımız ve törenlerimiz bunun açık örnekleri olarak dikkati çekmektedir.

  Kültürel Değerlerimiz Nelerdir?


  3. Gelenek ve görenek:
  Bunlar bir milletin yazılı olmayan veya hepsi yazılı olmayan kanunlarıdır. Yazılı kanunların çoğu gelenek ve göreneklere göre düzenlenmiştir. Kanun, insanın toplum içerisindeki davranışlarını düzenler. İnsanlar bu düzeni asırlar boyunca gelenek ve göreneklerle sağlamışlardır. Fakat günümüzde bile yazılı anayasası bulunmayan ülkeler vardır. Bunlar toplum düzeninin hâlâ gelenek ve göreneklerle sağlamaktadırlar. Aslında kişinin bütün hal ve hareketlerinin yazılı kanunlarla tanzim etmek mümkün değildir. Çünkü yasalar genellikle hakları ve cezaları tayin etmektedir. Oysa insanın toplumda birçok sosyal ilişkileri bulunmaktadır: özür dilemek, selamlaşmak, saygı göstermek, davetlere katılmak, konuşmak, tartışmak, yazmak vs.. Bu davranışlarda nasıl bir usulün gerektiğini kanunlar dğil gelenek ve görenekler tayin eder.


  4. Sanat: Sanat, bir millet diğer milletlerden ayıran, bir millete has duygu ve zevklerin tezahürü ve şekillenmesidir. O milletin güzeli yaratma ve bulma tarzıdır. İnsanoğlu barınır, beslenir, sosyal ve ruhsal ihtiyaçlarını gidermeye çalışır. Bunları yaparken oyalanmak, ruhunu okşamak, güzeli yakalamak, yeni güzellikler ortaya koymak ister. Bunun sonucunda sanat eseri ortaya çıkar. Her milletin sanat eğilimi ayrı bir özellik taşır. Söz, ses , mekan, renk ışık zevk ve anlayışı farklıdır. Demek ki sanat bir milletin ortak zevkinin ifade edilişidir. Bur kültür unsuru edebiyat, resim, mimarı, heykel vb... gibi kollara ayrılır.


  5. Dünya görüşü: Dünya görüşü bir milletin başka milletlerden farklı olan hayat felsefesidir. Bir milletin fertleri ortak kültür dolayısıyla tutum, zihniyet ve davranış bakımından çeşitli ortak özellikler gösterirler. Sosyal ve ruhî olaylar karşısında fertlerin bu ortak tutum ve davranışları o milletin dünya görüşünü meydana getirir. Bunun için her millette değerler ve değer yargıları farklıdır. Askerlik, kahramanlık, aşk , madde, namus, temizlik, ahlak, ölüm, eğlence vs. Gibi hayat hadiseleri ve kavramları her millette değişik davranışlarla karşılanır.

  6. Tarih:
  Milleti, dolayısıyla kültürü meydana getiren unsurlardan birisi olan tarih, bir milletin çağlar içindeki yürüyüş ve görünüşüdür. Tarih mazidir, fakat bu mazi bugünün ve dünün fertlerini millet içerisinde birbirine bağlayarak geleceğe taşır. Fertler arasında kader birliği temin eder. Aynı millete mensup insanlar tarih sayesinde akrabalıklarının farkına varabilirler. Tarih bir milletin nereden gelip nereye gittiğini gösteren kültür unsuru olarak, o milletin hayatında önemli bir yer tutar.  Güncelleme : 2017-10-07
 2. 2011-11-14 #2
  Alıntı:
  Misafir Nickli Üyeden Alıntı
  kültürel değerlerimiz yemek düğün ölüm doğum eğlence gibi
  teşekkürler çok yardımcı oldun ödevlerime

 3. 2012-02-06 #3
  bana türkçe ck nin 118inci sayfası lazım verin lütfen

 4. 2012-02-06 #4
  milli kültürel değerlerimiz ile ilgili öğretmen konuşma ödevi verdi.Ama hala bulamadım diyodum fakat sen yardımcı oldun teşekkurlr

 5. 2012-02-12 #5
  doğrumu bu ya

 6. 2012-02-14 #6
  bence sözlükten bakın kısasa kısa uzun uzun 2 sayfa olucak nerdeyse

 7. 2012-02-15 #7
  ödevlerime yardımcı olduğu için elinize emeğinize sağlık

 8. 2012-02-20 #8
  sağol canim amanin bow

 9. 2012-05-01 #9
  İvriz Kaya Kabartması Konyanın Ereğli ilçesine 12 km. uzaklıkta İvriz Suyunun kaynak başındadır. Geç Hitit dönemi eseridir. M.Ö. VIII. yüzyıla tarihlenmektedir. 6.08 m. yüksekliğindeki kabartmada Warpalavasın bereket tanrısı Santaja şükranı anlatılmaktadır.


  Yazılıkaya - Midas Şehri Büyük Anıt Eskişehire 90 km. uzaklıkta M.Ö. VII. yüzyılda kurulmuş Yazlıkaya-Midas şehri bulunmaktadır. Bu şehirde Frig döneminin önemli bir eseri olan Büyük Anıt göze çarpmaktadır. Anıtın üzerinde çeşitlli geometrik motifler ve yazılar vardır. Frig döneminde önünde dini törenler yapılıyordu.


  Lidya (Karun) Hazineleri Uşak ili Güre yakınlarındaki Toptepe tümülüsünü 1965 İkiztepe tümülüsünü 1966 ve Aktepe I tümülüsünü 1968 yılında gizlice kazan eski eser kaçakçılarının 1970 yılında ABDdeki Metropolitan Sanat Müzesine sattıkları eserlerdir. Bu eserler M.Ö. VI. yüzyıl Lidya sanatının en güzel örnekleridir. Kültür Bakanlığınca verilen uzun bir hukuk savaşından sonra 1993 yılında Türkiyeye geri gönderilmiştir. (Uşak Müzesi) Resim: Lidya "Karun" Hazinesi Güneş Kursu Biçimli Gerdanlık Akik-Altın M.Ö. 6.y.y. (Uşak Müzesi)


  Bergama Zeus Sunağı Bergama Krallarından Eumenes II tarafından M.Ö. 197-159 yılları arasında yaptırılmıştır. Alman arkeologların 1865 yılından itibaren Bergamada yaptıkları kazılarda ortaya çıkarılmış kalıntıları Berline gönderilmiştir. Berlin Devlet Müzesinde restore edilerek 1871 yılında sergilenmiştir. O tarihten sonra müzenin adı Pergamon Müzesi olmuştur.


  İskender Büstü 42 cm. yüksekliğindeki mermer büst Bergama kazılarında bulunmuştur. M.Ö. III. yüzyıla tarihlenmektedir. Makedonya Karalı Büyük İskenderin sağlığında ünlü heykeltraşlara yaptırdığı büstlerin aslıllarının hiç biri günümüze ulaşmamış sadece kopyaları bulunmuştur. Bergamada bulunan büst Paris Louvre Müzesinde dünyaca ün yapmıştır. (İstanbul Arkeoloji Müzesi)  Afrodisias Aydının Karacasu ilçesi yakınlarında bir antik kenttir. Tanrıça Afrodit adına kurulmuştur. Tunç çağından Bizans dönemine değin (M.Ö. 2800 - M.S. 220) büyük bir yerleşim merkeziydi. Arkeolojik kazılarda Afrodit tapınağı odeon stadium ve agorası hamamları gün ışığına çıkarılmıştır. Afrodisias İlkçağda önemli bir heykel yapım merkezi olarak tanınmıştır. Anadolu antik kentleri içinde Afrodisiasın stadyumu iyi korunmuş stadyumlar arasındadır.


  Efes Artemis Tapınağı İzmir Selçukta Efes (Ephesos) antik kentinin dünyanın 7 harikasından sayılan ünlü tapınağıdır. Astemision olarak da bilinir. Önce M.Ö. 560-550 yıllarında Lydia Kralı Kroisos tarafından İon düzeninde yaptırıldı. M.Ö. 356da bir delinin yakması üzerine aynı büyüklükte ancak 3 m. yüksek olarak yeniden inşa edildi. 55.10 x 115 m. boyutlarında mermer heykelleriyle de ünlü tapınak Hellenistik dönem tapınaklarının en büyüğüydü. 262de Gotlar tarafından yıkıldıktan sonra onarılmadı.


  Bristish Museum adına 1869-1874te J.T. Wood ve 1904-1905te David G. Hogartın yaptığı kazılarda bulunan tapınak kalıntıları İngiltereye götürüldü.


  Sart (Sardes) Manisanın Salihli İlçesindedir. Lidya devletine başkentlik yapmış bir antik kenttir. XIX. yüzyıldan itibaren yapılan arkeolojik kazılarda Artemis Tapınağı gymnasion stadion Roma ve Bizans hamamları gibi önemli yapıları ortaya çıkarılmıştır. Resimde gymnasiondan bir bölüm görülmektedir.


  Bodrum - Halikarnas Masoleumu Pers Valisi Maussolosun Bodrrum - Halikarnassostaki mezarı dünyanın yedi harikası arasındadır. MAussolos M.Ö. 352de ölünce karısı Artemisia tarafından yapımına başlanmıştır. Mimarlar Pytheos ve Satyrustur. Skopas Timotheos Bryaris ve Leochares adlı ünlü heykeltraşlar birer cephesini çalışmışlardır. 60 x 80 m. boyutlarında ve 46m. yüksekliğinde olduğu belirlenmiştir. 9 x 11 sütunludur. Bazı parçaları Bodrum kalesinin yapımında kullanılmıştır. Mausoleuma ait parçalar XIX. yüzyılın ortalarında Londra British Museuma götürülmüştür.  Aspendos (Belkıs) Antalyanın 48 km. doğusunda İlkçağda kurulmuş bir antik kenttir. En önemli yapısı tiyatrosudur. Bu tiyatro sahnesiyle birlikte günümüze ulaşabilen Anadoludaki Roma tiyatrolarının en sağlam örneğidir. 15.000 seyirci kapasitelidir. İmparator Antonius pius döneminde (138-164) Zenon adlı bir mimar tarafından yapılmıştır. ,

  Derinkuyu Yeraltı Şehri Nevşehirin Derinkuyu ilçesindedir. Hristiyanlığın yayılma döneminde savunma ve saklanma amacıyla yer altındaki yumuşak kayalar oyularak yapılmıştır. VI-X. yüzyıllar arasında yapıldığı tahmin edilmektedir. Dar geçitlerin sağında ve solunda oyulmuş odalardan havalandırma bacalarından şapel ve bir kuyudan oluşmaktadır.  Kaymaklı Yeraltı Şehri Nevşehire 15 km uzaklıktaki Kaymaklıdadır. Hristiyanlığın yayılma döneminde saldırılara karşı korunma amacıyla VI-X yüzyıllarda kayalar oyularak yapılmıştır. Yer altındaki 8 katlı kentte katlar ve bölmeler bir havalandırma bacası etrafında yer almıştır. Bir hol etrafında toplanmış odalarda ortalama tavan yüksekliği 2 mdir. Şapeller odalardan büyük ve yüksek tavanlıdır.


  Efes Selsus (Celcius) Kitaplığı İzmir Selçukta Efes Antik Kentinin en önemli kalıntılarından biridir. Roma döneminde 115-117 yılları arasında yapılmıştır. 260 yılında bir yangın geçirmiştir. İki katlı cephesinin görkemli mimarisiyle ün yapmıştır. Kitaplığın içindeki duvarlarda yazı rulolarının konduğu üst üste üç sıra halinde nişler bulunmaktadır.

 10. 2012-11-29 #10
  bana çok işe yaradı

 11. 2012-12-16 #11
  teşekkürler admin ödevime çok yardımcı oldun

 12. 2013-01-23 #12
  ççook iiyyyiiiii :))))

 13. 2013-01-23 #13
  çok güzelll :)))

 14. 2014-03-26 #14
  ödevime çok yardımcı oldu saol

 15. 2014-05-15 #15
  teşekkürler çok yardımcı oldun

 16. 2015-05-14 #16
  çok güzel değerlerimiz var

 17. 2015-05-23 #17
  çok ğüzel ellerinize sağlık

Konu Etiketleri

kültürel değerlerimiz ile ilgili görseller, kültürel değerlerimiz korumak için neler yapmalıyız, kültürel değerlerimiz nelerdir maddeler halinde, kültürel değerlerimiz nelerdir ödev, kültürel değerlerimiz nelerdir örnek

  Okunma: 58196 - Yorum: 16 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -