Çocuğun Gelişiminde Ailemi Önemlidir Çevremi? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Çocuğun Gelişiminde Ailemi Önemlidir Çevremi?

 1. Çocuğun Gelişiminde Aile

  Aile , bireyin ve toplumun fonksiyonlarında en temel öğedir. Aile ,bireyin yaşamında çok önemli bir yer tutan beslenme , bakım , sevgi ihtiyacı , duygusal gelişim , psikolojik gelişim , eğitim ,kültürel değerleri kazanma , sağlıklı zeka gelişimini sürdürme gibi temel ihtiyaçlarını karşıladığı birincil yer ve çevredir.


  Aile üyeleri arasındaki ilişkiler ve aile ortamı , psikososyal yönden gelişen bireyin en çok

  Aile birliğinde , aileyi oluşturan bireyler birbirinden etkilenir . Bu durumu aynı vücutta bulunan organlara benzetebiliriz. Her yönden etkileşim içerisinde , bir bütün olarak, aileyi yaşayan bir organizma saymak yanlış olmaz. Organların birindeki arıza , diğer organların ritmini , işleyişini ve fonksiyonelliğini etkiler.

  Ailenin kendi içerisinde etkileşen bir sistem oluşu , bu yapı içerisinde , bu yapıyı oluşturan üyelerin bazı kurallara uyması zorunluluğunu getirir. Bu yapı içerisindeki her birey kurallara uymak , karşılıklı olarak rolleri üstlenmek ve mevcut yetkileri paylaşmak durumundadır.

  Aileyi bir organizma olarak ele almıştık. Bu organizmada bir denge hali söz konusudur. Aile bireylerinin etkileşim ve iletişimindeki problemler, rollerdeki karmaşa , yetkilerin yersiz ve yanlış kullanılması ,bu yapı içerisindeki kuralları çiğnemek , yerleşmiş olan mevcut dengeyi bozar.

  Kuralların çok aşırı katı ve çok aşırı esnek olmaması aileyi daha güçlü hale getirir. Kuralları çiğneyen bireye karşı ,diğer aile bireyleri ortak cephe alırlar. Kuralları çiğneyen aile bireyine , genelde diğer aile üyelerinin gösterdiği tepki , yanlışı yapan kişiyi yaptığı yanlıştan vazgeçirmeye çalışmak , görmezlikten gelmek , konuşmamak , pasif direniş göstermek , azarlamak , cezalandırmaya çalışmak , alay etmek gibi değişik reaksiyonlar şeklinde olabilir.

  Aile fonksiyonlarını ele alırken , evde yaşayan diğer üyeler , akraba ve arkadaş çevresi de bazı sorunların ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir . Aynı zamanda bu etkileşim sürecinde adı geçen bireyler, mevcut sorunların daha da ağır hale gelmesine, hatta bazen çozümsüz hale yaklaşmasına sebep olabilir. Bu durum geleneksel Türk aile yapısında sık bir şekilde görülebilir. Bu durumun telafisi veya hiç olmaması için ailenin tam fonksiyonel halde olması , kurallara uyulması , rollerde karmaşanın olmaması , iletişim ve etkileşimin yeterli olması gereklidir.

  Aile üyeleri içinde yetki paylaşımı vardır. Yetkiyi şu şekilde tanımlayabiliriz : Aile içindeki bir bireyin , diğer bir bireyin davranışını değiştirme gücüne sahip olmasıdır . Genelde aile içindeki ihtiyaçları ( ailenin maddi ihtiyaçları , sağlık gereksinimleri , sosyal faaliyetler , sevgi gereksinimi , vb) karşılayan üyenin yetki gücü daha fazladır. Bu yetki gücü durumu , kültürel ve toplumsal değerlerinde etkisi altındadır.

  Aile fonksiyonelliğinde , sağlıklı aile için bir diğer önemli husus , aileyi oluşturan bireylerin aile adına verilen kararlara katılmasıdır. Bu durumda herkesin makul derecede , ihtiyaç ve isteklerine saygı gösterilmesi çok büyük önem taşır.Bu durum karşılıklı güven ortamının devamını sağlar.

  Bir diğer önemli hususda şudur , aile içindeki bireylerin duygu ve düşüncelerini rahat bir şekilde ifade etmeleri ile ailenin sağlıklı fonksiyonları arasında çok büyük bir bağ olmasıdır. Sınırları kapalı , aileyi oluşturan bireylerin , duygu ve düşüncelerini rahat ifade etmemeleri ile herkesin kendi dünyasında yaşadığı bir aile yapısında ise bireylerde değişik sıkıntılar zamanla oluşmaya başlar . Bu sıkıntılar arasında , depresyon , endişe ve huzursuzluklar , düşmanlık duyguları , suçluluk hisleri gibi duygulara çok sık rastlanır . Sınırları açık ve herkesin rahatça kendini ifade edebildiği ailelerde ise bunun tam tersi olarak , iyi niyet , karşılıklı anlayış ve işbirliği , ortak düşünceler, birbiri için fedakarlık , birbirine karşı samimiyet ve sevgi , geleceğe güven ile bakma gibi durumlara rastlanır.

  Ailede iletişim ve bununla beraber etkileşim en önemli konudur. İletişimin olmadığı herhangi biz zaman yoktur. İki insan yan yana olduğunda , hiç konuşmamanın bile, bir anlamı vardır. Yanlış iletişim ve etkileşim durumu veya yetersiz iletişim durumu ailelerdeki sorunlara yol açan nedenlerin başında gelir. Aile bireyleri birbirleri ile sözlü yada jest ve mimikler ile anlaşırlar veya bu durumdaki aksama aileyi çok olumsuz etkiler.

  Ailedeki normal iletişim ve etkileşimi engelleyen faktörler:

  -Aileyi ve bireyleri ilgilendiren konular üzerinde , yüzeysel konuşma etkileşime uğradığı yerdir. Bu ilişkiler , bireyin kendine güvenmesini , kendine ve diğer bireylere sevgi duymasını , kimlik kazanmasını , kişilik gelişimini , sosyal beceriler geliştirmesini ve topluma adaptasyon sürecini olanaklı hale getirir.

  -Aşırı soru sorma, yersiz şüphe ve tereddütler

  -Yapay ilgi gösterme

  -Konuşma ve izah etme olmadan , karşı tarafın hareketlerini , düşüncelerini yorumlamaya ve tahmin etmeye çalışma

  -Geçmişteki üzücü ve tatsız olayların sık sık gündeme getirilmesi

  -Sorulan soruları cevapsız bırakma

  -Bireylere söz ile baskı kurmaya çalışma

  -Abartılı bir şekilde onaylama veya reddetme

  -Sık sık öneride bulunma veya kişisel düşünceleri kabule zorlama

  -Suçlama , eleştirme , olumsuz değerlendirmeler yapma

  -Emir verme , tehdit etme

  -Samimiyetten uzak kalma , yalan söyleme

  -Alay etme , küçük düşürmeye çalışma , fikirlere değer vermeme

  -Olayların olumsuz yönlerini çıkarmaya çalışma

  -Küçük hataları çok abartma

  -Fedakarlığı devamlı karşı taraftan bekleme

  -Ortak faaliyetlere gereken önemi vermeme

  -Karşıdakini ifade etme imkanı tanımama

  Bu şekilde iletişim ve etkileşim içinde bulunan aile yapısında bireyler arası iletişimde , karşıdaki kişiyi rahatsız etme , yüz kızartma , sert şekilde bakma , yüz buruşturma ,konuşmama , yalan söyleme gibi durumların gözükmesi olağandır.

  Unutulmamalı ki yaşayan her fert ; kendine özgü anlayışı , kişiliği , değer yapısı , entellektüel düzeyi , duygu ve düşünceleri , kimlik yapısı, yetişme tarzı , sosyokültürel statüsü ile yaşayan , hisseden , etkilenen biyopsikososyal bir bütündür . Bu durumda konuşulan her sözün , verilen her mesajın , her jest ve mimiğin iyi veya kötü manada karşıdaki kişide bir etki yaptığı kesindir.

  Aile üyeleri birbirinden aldıkları mesajlar ile kendilerini değerli veya değersiz , kendilerini güvende veya güvensiz hisseder. Bu durum onların psikososyal ve sosyokültürel konumlarını , işlevselliklerini ve ruhsal durumlarını etkiler. Sonuç olarak sağlıklı birey , sağlıklı ve bütünlüğü ile fonksiyonel aileyi oluşturacak , sağlıklı aile sağlıklı toplumu oluşturacaktır.

  Çocuğun Gelişiminde Çevre

  Eğitim ailede başlar. Çocuğun ana rahmine düştüğü ilk andan itibaren anne eğitim verir çocuğa. Bu eğitimde, tabi ki annenin bilgi ve eğitimine dayalıdır. Bilinçli bir anne çocuğuna daha dünyaya gelmeden eğitim vermeye başlar. Çocuk doğar ve eğitim devam eder. Eğitim, çocuğun kişisel ve ruhsal gelişiminin temel kaynaklarından biridir.
  Eğitimde ailenin payı elbette ki yok sayılamaz. Ama şunu da belirtmek gerekir ki; Yaşam zorlu bir sınavdır. Ve bu sınava gerekli hazırlıkları aile tümüyle çocuğa veremez. Başlangıcını yapar ama devamını ve sonunu çevre getirir.

  Çevre bireyin gelişiminde en önemli unsurlardan biridir. Ailede başlayan eğitim, okul hayatının başlaması ile birlikte çevreden alınan eğitime dönüşür. İnsanlar, hayat şartları, yaşam mücadeleleri, hayatın zorlukları, kısacası yaşamak için gerekli olan; Başka bir tabirle yaşam sınavını geçmek için gerekli olan jokerlerdir. Bu jokerleri birey ne aileden alabilir, ne de okuldan. Bunları yaşayarak kendi öğrenir. Kendi yanlış ve doğrularını kendi belirler. Bu onun için yaşam sınavında bir anahtardır.

  Okul hayatının bitişi ve iş hayatının başlangıcı ile birey aileden tamamen kopar. Bu zamana gelene kadar kazandığı jokerler ona iyi bir hayat sağlayabilir. Ve unutmamak gerekir ki jokerler hiçbir zaman bitmez. Çevre her zaman yeni bir şeyler öğretir.


 2. 2011-04-06 #2
  Alışkanlıklar ailede mi çevrede mi başlarr *

 3. 2011-04-21 #3
  bence bir bieryin yetişmesinde çevre daha etkilidir.Anne ve ya baba çocuğunu kötü ibr davranış yapmaması için onu uyarır fakaat nafile.Çocuk o kötü davranışı arkadaşında görür ve o davranışı yaparve çevreden etkilenmiş olur.

 4. 2012-05-09 #4
  Aile önemlidir

 5. 2012-05-24 #5
  tabii ki aile ancak akılsızlar çevre der

 6. 2012-10-29 #6
  ya belli bi yere kadardır aile ergenlikten sonra insan çevresindekilere özenir onlar gibi olmak ister ve buda üstünde büyük bir etki yaratır anlayacağınız ailede bi yere kadardır bi yerden sonra çevre daha çok etkiler arkadaşlar.

 7. 2012-10-29 #7
  ben 16 yaşında bir kızım kim ne derse desin ister istemezz çevreme aldandım.
  ailemi üzdüm.
  iyi bi liseye gitmem gerekirken çevreme uydum. şimdi pişmanımm ama yinede düzelemiyorum.

 8. 2012-12-27 #8
  Alıntı:
  Misafir Nickli Üyeden Alıntı
  tabii ki aile ancak akılsızlar çevre der
  n aynen

 9. 2013-01-04 #9
  çocuğun eğtiminde çevre önemlidir çünkü aile çocuğunu bir yere kadar öğreteebilir ama çevreden öğreneceği şeyler hayat boyu dewam eder insan ailesine göre gidebileceği sınır kısıtlıdır ancak çevre hayat boyu devam eder (çevre dienlere laf yok hacı)

 10. 2013-01-17 #10
  bence çevre. öğretmenimiz bir ödev verdi bununla ilgili. biraz araştırdım . aslında her ikiside aynı .ailede ve çevrede görülen iyi kötü bütün davranışlar örnek alınıyor. ancak çevre hatalarını geri alıp bunları tedavi edebiliyor ( mecazi anlamda )

 11. 2013-02-28 #11
  bence çevre münazara konumuz vardı ben çevreye çıktım o yüzden değil çevre daha önemli çocuğun annesi babası hoca çocuk içki içiyor ... düşün

 12. 2013-03-18 #12
  çocuğun gelişiminde aile daha önemlidir çünkü belli bir yaşa kadar çocuğa her şeyi aile öğretir fakat çocuk ergenliğe girdikten sonra biraz sapıtabilir ve arkadaşlarından veya çevreden bi şeyler öğrenir. bu konuda aynen böyle dşnüyom hoca münazara konsu olarak bun verdi çok kaarsızm yadm edinnnnnnnnnnn

 13. 2013-04-02 #13
  bence aile önemlidir tamam bir yere kadar aile çocuğa eğitim verir ama çocuğun aklının uyacağı davranışlar hep aileden alınmalıdır. annemiz bizi eğitir ve güzel davranırlar öğretir. ağaç yaşken eğilir boşuna denmez küçükken öğrenilen şey her zaman akılda en iyi kalıcı şeydir belli bir zamandan sonra çocuk çevreye uysa da elinde sonunda ailesinin dediğini yapar.

 14. 2013-04-14 #14
  arkaslar size en basit bir sey söylüyim 1 gün 24 saatir ve cocuk 10 saatini okulda 10 saatini uykuda gecirir geriye 4 saat kalır ve bu dört saatini ailesyle gecrdigi bile mechul ya nettedr ya teldedr yani cevre daha baskındır :)

 15. 2013-04-14 #15
  arkaslar size en basit bir sey söylüyim 1 gün 24 saatir ve cocuk 10 saatini okulda 10 saatini uykuda gecirir geriye 4 saat kalır ve bu dört saatini ailesyle gecrdigi bile mechul ya nettedr ya teldedr yani cevre daha baskındır :)

 16. 2013-04-16 #16
  Alıntı:
  Misafir Nickli Üyeden Alıntı
  çocuğun gelişiminde aile daha önemlidir çünkü belli bir yaşa kadar çocuğa her şeyi aile öğretir fakat çocuk ergenliğe girdikten sonra biraz sapıtabilir ve arkadaşlarından veya çevreden bi şeyler öğrenir. bu konuda aynen böyle dşnüyom hoca münazara konsu olarak bun verdi çok kaarsızm yadm edinnnnnnnnnnn


  bizimde münazara konumuz bu biz arkadaşlarım olmak üzere aile dedik tabi ki çevrede olabilir ama belli bir yaşa kadar şana her şeyi öğreten (meşela terbiye) değil mi? şiz şöyleyin arkadaşlar bence tabi ki AİLE
  'AİLE'

 17. 2013-05-29 #17
  kesinlikle aile çünkü çocuk ilk eğitimini orada alır devamı cevreyle olur diyorsanız çok yanılıyorsunuz çunkü çocuk belli yasa kadar çocuktur hayatın zorlukları insan çocukluktan çıktıktan sonra öğrenilir.

 18. 2014-04-28 #18
  bece aile çünkü egitim ailede başlar <3

 19. 2015-04-09 #19
  Bir çocuğun gelişiminde aile ön plandadır çevre çünkü hep kötü alışkanlıklar alıştıtırır.

 20. 2015-12-15 #20
  walla yapmış saolsn tşkler emeğe saygı gösteriyorm ellerm biraz ağrdı yazıcı bozlmş :DD tşkler

 21. 2017-12-03 #21
  eyvallah aile önemlidir çevre zararlıdır

 22. 2018-04-16 #22
  Dipnot yokmuş onun için beğenmedim
  Kaynak verin bari

  Okunma: 25973 - Yorum: 21 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -