Akide şekeri Osmanlı mutfağının en eski şekerleme türlerinden biridir.

Akide sözcüğü Arapça'daki akit (yani sözleşme) sözcüğünden gelir. Akide şekeri Osmanlı Devletinde yeniçerilere ulufe töreninde dağıtılırdı. Askerlerin padişaha memnuniyetini ve bağlılığını gösteren bir sözleşme yaptığı anlamına gelirdi.Akide Şekeri - Akide Şekeri Nedir